MÜDÂMÎ, Hattat Emir Ni'met-zâde Hasan Müdâmî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Hasan’dır. Hattat Emir Nimet-zâde Hasan sanıyla tanındı. Nimet-zâde Kadı Emir Efendi’nin oğludur. Mülazım olduktan sonra müderrislik yaptı. Müdâmî, 1014/1605 yılında Belgrat’ta vefat etti ve orada metfundur (Zavotçu 2009: 207, Kurnaz-Tatcı 2001: 941).

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 121b.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sebeb-i nasb degül şimdi dilâ bi-kese zât

Alamaz mansıbı seyyidde olursa bi’z-zât

(Zavotçu, Gencay (2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı. 207)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂFÛRÎ, Bahşı-zâde Gafûrî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Fatma Akdağd. 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Özlem Akıncıd. 13 Nisan 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle