MÜDÂMÎ, Müdâmî Bey

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi, sipahi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Sîne Bülbülü Mehmet Çelebi sanıyla tanındı. Sipahi zümresinden olan şair Kanunî devrinde yaşadı. Şiire eğilimli bir kişi olduğu için sık sık şair meclislerine katılırdı. Müdâmî, 960/1552 yılında vefat etti (İpekten 1988: 306, Kurnaz-Tatcı 2001: 941, Solmaz 2005: 523).

Müdâmî hayatının son dönemlerinde Dukagin-zâde Mehmed Paşa’nın Mısır’a paşa olması üzerine şu tarihi söyledi;

Vâlî-i Mısr olan o sultânun

‘Adli gün gibi ‘âleme toldı

Bâg-ı ‘âlem sehâsı mihrinden

Gonceler gibi açılup güldi

İşidüp ‘adlini şeh-i ‘âlem

Hâtır-ı ‘âtırı safâ buldı

Vâlî-i Mısr idince a’dânun

Yüzi berk-i hazân gibi soldı

Bu Müdâmî didi ana târîh

Devlet ile ‘azîz-i Mısr oldı

Ahdi’ye göre şiirleri rindâne, mestâne ve âşıkânedir. Arapça ve Farsça da bilen şair marifet ehli, hoş sohbet bir zattır (Solmaz 2005: 523).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 08.03.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Cihanda bir dutar câm-ı ecel dervîş ü sultânı

Dirîgâ kimseye bâkî degüldür ‘âlem-i fânî

Düşürür câhden câhe seni çarh-ı felek âhir

Eger Yûsuf gibi dahi olursan Mısr Sultânı

Makarr olur mukarrer sana çünkim tahta tâbût

Tutalum kim senün olmış dilâ taht-ı Süleymânî

Yedi iklîme şâh olsa üşürmez başına halkı

Kabûl itmez Hüdâ’ya kul olan ‘ünvân-ı dünyâyı

Sanasın bir ‘imâretdür bu vîrân olacak dünyâ

Müdâmî bir iki günlük içinde halk mihmânı

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 522-23)
İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Doğum YeriGörüntüle
4Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Doğum YılıGörüntüle
7Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Ölüm YılıGörüntüle
10Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936MeslekGörüntüle
11Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668MeslekGörüntüle
13Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Leyla Sazd. 1850 - ö. 6 Aralık 1936Madde AdıGörüntüle
17Hüseyin Avni Deded. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÂZİKÎ/NAZÜKÎ, Mustafa Nâzikî Efendi b. Mehmed Nâzikî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1668Madde AdıGörüntüle