MUHLİSÎ, Caferî Efendi-zâde Muhlisî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Menteşelidir. Şehzâde Sultân Bayezid’in hocası Cafer Efendi’nin oğludur. Kendisi de şehzâdenin dostu olduğu için Muhlisî mahlasını kullandı. Babasının ölümünden sonra uzlete çekilen şair, Kânûnî Sultân Süleymân devri sonlarında vefat etti (Sungurhan 2008: 273, Kurnaz-Tatcı 2001: 940, 941).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 121.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013] .

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C. 6. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ölürin ayrılımazın severüm cânumsın

Ey tabîb-i dil ü cân derdüme dermânumsın 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]. 273). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vedâ'îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Doğum YeriGörüntüle
3Vedâ'îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Doğum YılıGörüntüle
5Vedâ'îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Ölüm YılıGörüntüle
7Vedâ'îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9Vedâ'îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
10Selâmî, Şeyh Selami Ali Efendid. ? - ö. 1691Madde AdıGörüntüle