MÜNÎB, Recaî-zâde İbrahim Münîb Efendi

(d. ?/? - ö. 1220?/1805-06?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Reîsü'l-küttâb merhum Recâî Efendi'din oğlu ve  Cevdet Efendi'nin babasıdır. Bir süre sadrazam mektupçusu odasına devam etti ve tezkirecilik rütbesine erişti. 1220/1805-06 tarihlerinde vefat etti. 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (hzl.) Hatîmetü'l-Eş'âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. [erişim tarihi:10.05.2014]. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YASEMİN MUMCU
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 21.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Beyt

O mîr-i mülk-i bahâ eyleyince azm u sefer

İzin sürüp hele gördüm ki gitmiş İzmir'e

(Çiftçi, Ömer (hzl.) Hatîmetü'l-Eş'âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0. [erişim tarihi:10.05.2014]. 382).