MÜNİR BABA

(d. ?/? - ö. 1330/1912)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sadettin Nüzhet Ergun, Bektaşî-Kızılbaş-Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde Münir Baba’nın 19. asırda yaşadığını, Sütlüce Dergâhı postnişini olduğunu belirtir. Ayrıca onun devrinde çok şöhretli birisi olduğunu ve 1912 civarında vefat ettiği bilgisini vermektedir. Hayatı hakkında başka da bir malumatı olmadığını belirten Ergun, Münir Baba’nın bir nefesine yer verir. (TDEA 1986: 473; Ergun 1956: 286). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

“Münir Baba” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 473. Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Biz Hüseynî mevaliyiz

Aşk ehlinin îmânıyız

Derdlilerin dermanıyız

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

 

Aşktır âşıktaki nişan

Aşka uyandır uyanan

Pîrleridir Şâh-ı Merdan

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

 

Bâğ-ı irfanın bülbülü

Mürtezâ Ali’nin gülü

Şah aşkına verir dili

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

 

Aşk ehlidir bulan necât

Nûş ederler âb-ı hayât

İkrârında eden sebât

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

 

Âşıklara îmân olan

Derdlilere derman olan

Muhibb-i hânedân olan

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız

 

Derviş Münir Kemter kulu

Münkirlere demez belî

Bazen deli bazen Velî

Hacı Bektaş gülleriyiz

Balım Sultan kullarıyız 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 286-287.