MÛSÂ, Musa Dede

(d. ?/? - ö. 1132/1719-20)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mevlevî Musa Dede. Koca Mustafa Paşa yakınında kendi evinde yalnız bir hayat sürmüştür. 1132 /1719-20 yılında vefat etti. Sur dışında Merkez Efendi mezarlığına defnolundu. Daha çok naatlarıyla tanınmış ve kaynaklar kendisinden "naat-gû" olarak bahsetmiştir.

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul:Buhara Yay. 117.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 988.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım)Ankara:  KB Yay. 411.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed

Allâhümme salli alâ Muhammed

Rûz-ı mahşerde bize ide meded

Allâhümme salli alâ Muhammed

Nûrı anın kalbini pür-nûr eder

Zikri gönül mülkini mamûr eder

Çok salavât 'âlemi mesrûr eder

Allâhümme salli alâ Muhammed

Nâ’il olam dersen eger devlete

Eyle ibâdet cenâb-ı Hazrete

Vir salavât rûh-ı pâk-i izzete

Allâhümme salli alâ Muhammed

Vird edinip anı müdâm eyleyen

Yohsul olup baylıgını dileyen

Gınâ bulur çok salavât eyleyen

Allâhümme salli alâ Muhammed

Dervîş Mûsâ hâlis eyle niyetin

Emrine itâ'at eyle Hazretin

İşte Budur togru yolu cennetin

Allâhümme salli alâ Muhammed

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvansarayî Vefeyât-ı Ayvansarayî. İstanbul:Buhara Yay. 117.)