MUSLU, Mustafa

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İbrahim Aczî Kendi’nin Türk Şairleri ve Âşıkları’nda (1. Risale) verdiği bilgiye göre hâlen köylerde Mustafa ismine Muslu denilmesinden Muslu’nun asıl isminin Mustafa olduğu anlaşılmaktadır. Âşık Muslu’nun nereli olduğuna dair bir bilgi yoktur. Bir türküsünde verdiği işarete göre Gülşehri, ki şimdi Kırşehir ve Niğde civarlarında, yerleştiğini bildiriyor. İkinci örnekten iyi anlaşıldığına göre Muslu, Osmanlı ilk çağ akınlarında bulunmuş bir halk şairi olmalıdır.

Muslu’nun bir başka türküsü tarihî olduğu kadar büyük bir anlayış ve anlatılışı da içine almıştır. Öyle ki Bursa fethini çok açık ifade etmektedir. Bundan sonra Muslu’nun türküsü bir devrin gayret demini canlandırmakta Osmanlıların Karaman’ı zapt ettikleri çağı andırmaktadır.

Destan da Karamanoğulları ve Gedik Paşa devrine aittir. Tarihî bir hengâmı tasvir ve terennüm etmektedir. Öyle ki içinde bir çok hakikatler belirmekte ve Karamanlıların sözlerini tutmadıklarını beylik sultanlık sevdasıyla yurdun harap edildiğini anlatmaktadır. Köyde yaşayanlar aman dilemektedirler. Muslu, Osmanlı ordusunda bulunarak o hengâmı duru bir hisle sazında belirtmiştir.

 

 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet-Mehmed Ferîd [Uğur] (1926). Konya Vilâyeti Halkiyyât ve Harsiyyâtı. Konya.

Kendi, İbrahim Aczî (yty). Türk Şairleri ve Âşıkları (1. Risale). Yusuf Ağa Kütüphanesi D NO 10470/1. 79

Kendi, İbrahim Aczî., Cönk, 3 numaralı cönkte 4 türküsüne bulunuyor.

Kendi, İbrahim Aczî., Cönk, 3 numaralı cönkte 6. sayfa.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Selçuk Üniversitesi)  10: 77-161.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.01.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Es nâzlı yel sen de es

Garîb yiğidi bağrına bas

Pes ey felek sana da pes

Esen kıratım aş durma yürü

 

Türkistândır elimiz aslımız

Yigitoğlu yiğit hem neslimiz

Anla boran sanma bizim neslimiz

Es kıratım es durma yürü

 

Yolum beni oğuzun eri

Yiğitliğim alnımın teri

Yolum uzak kalmam geri

Es kıratım es durma yürü

 

Nerde ey yurt kızların oban

Kanda gitmiş yiğit baban

Yok çadırlar nerde aban

Es kıratım es durma yürü

 

Hasan dağından yalnız aştık

Kızılırmak yol verdi geçtik

Bir şâhânım daldan uçtuk

Es kıratım es durma yürü

 

Gülşehrini yaptım yuva

Solunca o Çukurova

Olur her iş hükmünce tava

Es kıratım es durma yürü

 

Bir su verin içe Muslu kızıl

Bağrım yanık ciğerim kızıl

Acep nerde yatardım oğuzlar

Es kıratım es durma yürü

 

Keşiş dağı çemenlerin solmaz mı

Koç yiğitler senden murâd almaz mı

Seni seven akın akın gelmez mi

İnle kaval inle gayrı yerindir

 

Sana derim sana elması kayası

Çevren dolu şirin Türkmen kayası

Top saçlı gümüş göğüs sayası

İnle kaval inle gayrı yerindir

 

Kara koyun ak koyundur sürümüz

Daha çoktur arkamız hem kerîmdir

Geze geze bulduk gayrı yerimiz

İnle kaval inle gayrı yerindir

 

Süre süre uzaklardan dolaştık

Hak murâda biz birlikte ulaştık

Bağrımız tunç biz felekle savaştık

İnle kaval inle gayrı yerindir

 

Keşiş dağı Muslu yeri nazlı dağ

Koyanları elmalıktır şîrîn bâğ

Sular akar şırıl şırıl suyu bâğ

İnle kaval inle gayrı yerindir

Kendi, İbrahim Aczî., Cönk, 3 numaralı cönkte 4 türkü bulunmaktadır.