MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1032/1622)
divan şairi, hattat, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamgümüş kasabasında doğdu. Nev’îzâde Atâî, şairin Karamanlı olduğunu belirtir. Asıl adı Muslihiddin’dir. Sarı Muslihiddin ya da Yokyok Muslihiddin olarak anılır (Özcan 1989: 669). İyi bir öğrenim görüp Ebûssuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra da Mehmed Çelebi’nin oğluna öğretmenlik yaptı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve İzmir’de, Üsküdar’da kadılık yaptı. İyi derecede Farsça bilen şair, nesih yazıda da ustaydı. Kaynaklar şiirlerinin akıcı ve güzel olduğunu belirtir. Muslihiddin Efendi, 1032/1622 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî şairin ölüm tarihinin 1006/1597 olduğunu belirtir (Kurnaz-Tatcı 2001: 843, Sungurhan 2009: 294).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bezm-i gamunda mutrib ü ney âh u nâledür

Eşküm şarâb u fikr-i dehânun nevâldür

Meyl itse hüsn-i yâr zevâle ‘aceb midür

Hûrşîd eger bülend ola meyli zevâledür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 294). 

***

Dem-â-dem dür-feşân oldugı budur çeşm-i ‘uryânun

Gubâr kebkeb-i kefşinden ayru düşdi cânânun

Sihâm-ı tîrün ucından çekişdi cân cismümle

Gelüp mâ-beynini fasl itdi ol dem tîg-i bürrânun

Şeref buldı seg-i kûyun içinde ser-firâz oldı

Kapunda kâmil-i bî-çâre çünkim oldı derbânun 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 295). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SABÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SABÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çelebi, Şeyh Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SABÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle