MUSTAFA/KÂMİLÎ, Sarı Mustafa Muslihiddin Efendi

(d. ?/? - ö. 1032/1622)
divan şairi, hattat, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hamgümüş kasabasında doğdu. Nev’îzâde Atâî, şairin Karamanlı olduğunu belirtir. Asıl adı Muslihiddin’dir. Sarı Muslihiddin ya da Yokyok Muslihiddin olarak anılır (Özcan 1989: 669). İyi bir öğrenim görüp Ebûssuûd Efendi’nin oğlu Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Daha sonra da Mehmed Çelebi’nin oğluna öğretmenlik yaptı. Çeşitli yerlerde müderrislik ve İzmir’de, Üsküdar’da kadılık yaptı. İyi derecede Farsça bilen şair, nesih yazıda da ustaydı. Kaynaklar şiirlerinin akıcı ve güzel olduğunu belirtir. Muslihiddin Efendi, 1032/1622 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî şairin ölüm tarihinin 1006/1597 olduğunu belirtir (Kurnaz-Tatcı 2001: 843, Sungurhan 2009: 294).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Bezm-i gamunda mutrib ü ney âh u nâledür

Eşküm şarâb u fikr-i dehânun nevâldür

Meyl itse hüsn-i yâr zevâle ‘aceb midür

Hûrşîd eger bülend ola meyli zevâledür 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 294). 

***

Dem-â-dem dür-feşân oldugı budur çeşm-i ‘uryânun

Gubâr kebkeb-i kefşinden ayru düşdi cânânun

Sihâm-ı tîrün ucından çekişdi cân cismümle

Gelüp mâ-beynini fasl itdi ol dem tîg-i bürrânun

Şeref buldı seg-i kûyun içinde ser-firâz oldı

Kapunda kâmil-i bî-çâre çünkim oldı derbânun 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]. 295). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıDoğum YeriGörüntüle
4ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıDoğum YılıGörüntüle
7ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıÖlüm YılıGörüntüle
10ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıMeslekGörüntüle
13ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ONGUNÎ, Ahmet Tekind. 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DEMİRTAŞ/İBRAHİM, İbrahim Demirtaşd. 10.10.1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HELÂKÎd. ? - ö. 1572-1576 arasıMadde AdıGörüntüle