MUSTAFA, Silahdar Bıyıklı Mustafa Paşa

(d. ?/? - ö. 7 Recep 1110/1698)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Mustafa, Silahdar Bıyıklı Mustafa Paşa. Bozoklu Sadrazam Bozoklu veya Küçük Sipahî adıyla tanındı. 7 Recep 1110 /9 Ocak 1699 yılında vefat etti.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Ata Osmanlı Saray Tarihi. C.4.İstanbul: Kitapevi Yay. 204

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 962.

M. Şemseddin Sami (1996). Kâmûsu'l-Alâm. C.6. İstanbul: Kaşgar Neşriyat. 4308

Osmanzade Tâib (1271). Hadikatü'l-Vüzerâ. İstanbul: Ceride-i Havâdis. 120

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey gönül sahn-ı çemende leb-i deryâ zevkin

Bir sanemle idegör kâm alasın dünyâdan

Yoksa bir dişleri dür kâmeti sev olmayacak 

Ne biter sahn-ı çemenden ne çıkar deryâdan 

***

 Nereden bir kaşı mihrâb olsa gün gibi ayân

Döner ol yana gözüm kıble-nümâ gibi hemân

(Arslan, Mehmet (hzl.)(2010). Tayyarzade Ata, Osmanlı Saray Tarihi. C.4. İstanbul: Kitapevi Yay. 204.)