NÂDİR, Nâdir Ali Şah

(d. ?/? - ö. 1160/1747-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.

Kaynakça

Değirmencioğlu, Saliha (2006). “Nâdir”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 640.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 312.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 416b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Nâdir””. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 496.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ebyât

Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde

Pür oldu şimdi gönül hemü sâgar-ı hurşîd

Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem

Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd

Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in

Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 640).

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9938' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2896' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nadir-nadir-ali-sah' (length=19)
   'M_ADI' => string 'NÂDİR, Nâdir Ali Şah' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1160' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1747-48' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.</p>' (length=308)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı ali şahtır tahmasb kulu han nadir şah olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır' (length=274)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Ebyât </strong></p> <p>Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde</p> <p>Pür oldu şimdi gönül hem<strong>-ç</strong>ü sâgar-ı&nbsp;hurşîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem</p> <p>Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in</p> <p>Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd</p> <p>(İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. An'... (length=536)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe bir demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili hemfeyzi neşei cavid ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 640' (length=321)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Değirmencioğlu, Saliha&nbsp;(2006).&nbsp;“Nâdir”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.</p> <p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. Ankara: AKM Yay. 640.</p> <p>İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay. 312.</p> <p><span style="font-size:'... (length=1207)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'değirmencioğlu saliha 2006 nadir türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 6 ankara akm yay 489 ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi 640 ipekten halük mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan isimler sözlüğü ktb 312 kurnaz cemal ve tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab tıpkıbasım kb 416b dili 1986 ista'... (length=527)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı şahtır tahmasb kulu han olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili'... (length=1030)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-04' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '986' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9938' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2896' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nadir-nadir-ali-sah' (length=19)
   'M_ADI' => string 'NÂDİR, Nâdir Ali Şah' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1160' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1747-48' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.</p>' (length=308)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı ali şahtır tahmasb kulu han nadir şah olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır' (length=274)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Ebyât </strong></p> <p>Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde</p> <p>Pür oldu şimdi gönül hem<strong>-ç</strong>ü sâgar-ı&nbsp;hurşîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem</p> <p>Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in</p> <p>Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd</p> <p>(İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. An'... (length=536)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe bir demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili hemfeyzi neşei cavid ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 640' (length=321)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Değirmencioğlu, Saliha&nbsp;(2006).&nbsp;“Nâdir”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.</p> <p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. Ankara: AKM Yay. 640.</p> <p>İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay. 312.</p> <p><span style="font-size:'... (length=1207)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'değirmencioğlu saliha 2006 nadir türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 6 ankara akm yay 489 ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi 640 ipekten halük mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan isimler sözlüğü ktb 312 kurnaz cemal ve tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab tıpkıbasım kb 416b dili 1986 ista'... (length=527)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı şahtır tahmasb kulu han olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili'... (length=1030)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-04' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '986' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1747-48' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9938' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2896' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nadir-nadir-ali-sah' (length=19)
   'M_ADI' => string 'NÂDİR, Nâdir Ali Şah' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1160' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1747-48' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.</p>' (length=308)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı ali şahtır tahmasb kulu han nadir şah olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır' (length=274)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Ebyât </strong></p> <p>Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde</p> <p>Pür oldu şimdi gönül hem<strong>-ç</strong>ü sâgar-ı&nbsp;hurşîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem</p> <p>Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in</p> <p>Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd</p> <p>(İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. An'... (length=536)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe bir demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili hemfeyzi neşei cavid ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 640' (length=321)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Değirmencioğlu, Saliha&nbsp;(2006).&nbsp;“Nâdir”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.</p> <p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. Ankara: AKM Yay. 640.</p> <p>İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay. 312.</p> <p><span style="font-size:'... (length=1207)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'değirmencioğlu saliha 2006 nadir türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 6 ankara akm yay 489 ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi 640 ipekten halük mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan isimler sözlüğü ktb 312 kurnaz cemal ve tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab tıpkıbasım kb 416b dili 1986 ista'... (length=527)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı şahtır tahmasb kulu han olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili'... (length=1030)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-04' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '986' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9938 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1747-48' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9938' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2896' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nadir-nadir-ali-sah' (length=19)
   'M_ADI' => string 'NÂDİR, Nâdir Ali Şah' (length=24)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi' (length=27)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1160' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1747-48' (length=7)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ali Şah’tır. Tahmasb Kulu Han Nâdir Ali Şah olarak tanındı. 1160/1747-48 yılında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi yoktur. Sâlim (İnce 2005: 640)’de Sadrazam Damad İbrahim Paşa’ya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır.</p>' (length=308)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı ali şahtır tahmasb kulu han nadir şah olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır' (length=274)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Ebyât </strong></p> <p>Mey-i neşât ile eyyâm-ı sadr-ı âlîde</p> <p>Pür oldu şimdi gönül hem<strong>-ç</strong>ü sâgar-ı&nbsp;hurşîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne meydir ol mey-i şevk-efken-i zülâl-i kerem</p> <p>Ki zerre neş’esi câna verir hayât-ı cedîd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ne neş’e bir demi sad-sâl-i zevk-ı bezm-i Cem’in</p> <p>Olur mu‘âdili hem-feyz-i neş’e-i câvîd</p> <p>(İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. An'... (length=536)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe bir demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili hemfeyzi neşei cavid ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi ankara akm yay 640' (length=321)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Değirmencioğlu, Saliha&nbsp;(2006).&nbsp;“Nâdir”.&nbsp;<em>Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi</em>. C. 6. Ankara: AKM Yay. 489.</p> <p>İnce, Adnan&nbsp;(hzl.) (2005). <em>Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi</em>. Ankara: AKM Yay. 640.</p> <p>İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988).&nbsp;<em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KTB Yay. 312.</p> <p><span style="font-size:'... (length=1207)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'değirmencioğlu saliha 2006 nadir türk dünyası ortak edebiyatı edebiyatçıları ansiklopedisi c 6 ankara akm yay 489 ince adnan hzl 2005 tezkiretüşşuara salim efendi 640 ipekten halük mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan isimler sözlüğü ktb 312 kurnaz cemal ve tatçı 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri ııı bizim büro müstakimzade süleyman sadeddin 2000 mecelletünnisab tıpkıbasım kb 416b dili 1986 ista'... (length=527)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nadir ali şah divan şairi doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir asıl adı şahtır tahmasb kulu han olarak tanındı 1160 174748 yılında vefat etti eserlerine dair bir bilgi yoktur salim ince 2005 640de sadrazam damad ibrahim paşaya sunduğu kasidesinden üç beyit yer almaktadır ebyat meyi neşat ile eyyamı sadrı alide pür oldu şimdi gönül hemçü sagarı hurşid ne meydir ol şevkefkeni zülali kerem ki zerre neşesi cana verir hayatı cedid neşe demi sadsali zevkı bezmi cemin olur muadili'... (length=1030)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-04' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-13' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '986' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nadir ali şah divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9938 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=164)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1747-48' (length=7)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)