NA'ÎMÎ, Seyyid Hasan Naîmî Efendi

(d. ?/? - ö. Recep 1079/Aralık-Ocak 1668-69)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyid Hasan Naîmî Efendi. Âlî Efendi'nin oğludur. Medrese eğitimi görmüş müderrislik yapmıştır. Recep 1079/Aralık-Ocak 1668-69'da vefat etmiştir.

Şiirlerinden örnek bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1086.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB.Yay. 425.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.01.2015
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler