NÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküplüdür. Benli Memi lakabıyla şöhret buldu. Tahsilini tamamladıktan sonra kadılığa başladı. Hayatı hakkındaki bilgiler son derece kısıtlı olan Nâmî’nin nerede ve ne zaman öldüğü de bilinmemektedir. Sehî Bey âşık-meşrep ve rind yaşayışlı kimse olduğunu bildirmektedir. Kınalı-zâde Hasan Çelebi’nin Üsküp halkı arasında iyi ve güzel hâliyle tanındığını söylediğine nazaran Üsküp’te ömür sürdüğü düşünülebilir. Yer aldığı kaynakların yazıldıkları tarih ve Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde bir kaç şiiri bulunmasından dolayı Nâmî hakkında Sicill-i Osmanî’de yer alan III. Murad devri şairlerinden olduğu kaydının doğru olması mümkün değildir. Nâmî’nin Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde iki, Pervâne Bey Mecmuası’nda yedi şiiri vardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 05.09.2013]

Köksal, M. Fatih (2006). “Nâmî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 521.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nu. 406, vr. 123a, 418b, 456a…

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Bu ten-i zerdüm baña cânâ kabâ-yı zer yiter

 Dâglar üstinde yir yir zînet ü zîver yiter

 Derd ü mihnetle cigerler kanını nûş itmege

 Sâkiyâ bezm-i belâda gözlerüm sâgar yiter

 Nâz ile dil-hastelerden la’l-i nâbuñ tartınup

 Gel yiter bor kâgıda ey lebleri şekker yiter

 Ahker-i nâr-ı gamuñ sînemde teskîn itmege

 Baña bu tennûr-ı cismümdeki hâkister yiter

 Şehr-i dilden âteş-i derd ü gamı def’ itmege

 Ey gözüm sakkâsı Nâmî’ye bu eşk-i ter yiter

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 05.09.2013]. 791)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004Doğum YeriGörüntüle
2RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565Doğum YeriGörüntüle
3Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004Doğum YılıGörüntüle
5RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565Doğum YılıGörüntüle
6Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004Ölüm YılıGörüntüle
8RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565Ölüm YılıGörüntüle
9Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004MeslekGörüntüle
11RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565MeslekGörüntüle
12Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Alaettin Tahird. 1949 - ö. 2004Madde AdıGörüntüle
17RİNDÎ, Mehmed Rindî Efendid. ? - ö. 1565Madde AdıGörüntüle
18Seyhan Yakupid. 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle