NÂMÎ, Tavasî Mehmed Nâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1214/1800)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tavas ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Tavasî Mehmed Nâmî Efendi olarak tanındı. İstanbul’da öğrenim gördü. Risülküttab Mehmed Hayri Efendi’ye imam oldu. 1201/1786-87 yılında haric derecesiyle müderris oldu. Musıla-i Sahn derecesine yükseldi. 1214 yılı sonlarında (1800) vefat etti. Şair, edip, yazısı güzel bir hattat idi. Bir levhası Yedikule Mevlevihanesi’nin semahane duvarındaydı.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi örnek de yoktur. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2006). “Nâmî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 522. 

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1027.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 02.06.2014]. 169.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler