NAZÎF, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 20 Zilka\\\'de 1201/3 Eylül 1787)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Nazîf’dir. İstanbullu’dur. Ahmed Efendi adlı birinin oğludur. Köprülü Mehmed Paşa Kütüphanesinde hâfız-ı kütüp olarak görev yaptı. Bu kütüphane memurluğu sırasında Hacı Sâlih Efendi’den sülüs, nesih ve talik yazı öğrendiayrıca kendisinden sülüs ve nesih yazıda icazet aldı. Mevlevîliğe müntesip olduğu bildirilen Mehmed Nazîf Efendi, 1201 Zilka’de ayının yirmisinde 3 Eylül 1787 yılında  vefat etti ve Üsküdar Mevlevîhânesindeki Dedeler Dairesi karşısında bulunan bir yerde defnedildi. Vefatına Müstakimzâde “intikâl-i hattât” terkibini tarih düşürdü (İbnülemin Mammûd Kemal Bey 1928: 391; Karatay 2008: 303).

Kendisinden bahseden en önemli kaynak olan Tuhfe-i Hattâtîn’de şair tabiatlı olarak bilinen Mehmed Nazîf Efendi’nin Nazîf mahlasıyla manzumeler kaleme aldığı bildirilse de şiirlerine örnek verilmemiştir.

Kaynakça

İbnülemin Mahmûd Kemâl Bey (hzl.) (1928). Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin,Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul: Devlet Matbaası.391.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YeriGörüntüle
3Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Doğum YılıGörüntüle
6Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Ölüm YılıGörüntüle
9Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486MeslekGörüntüle
12Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17SİNȂN PAŞA, Yûsuf Sinâneddînd. 30 Kasım 1441 ? - ö. 1 Mart 1486Madde AdıGörüntüle
18Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle