NAZÎF, Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 20 Zilka\\\'de 1201/3 Eylül 1787)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed Nazîf’dir. İstanbullu’dur. Ahmed Efendi adlı birinin oğludur. Köprülü Mehmed Paşa Kütüphanesinde hâfız-ı kütüp olarak görev yaptı. Bu kütüphane memurluğu sırasında Hacı Sâlih Efendi’den sülüs, nesih ve talik yazı öğrendiayrıca kendisinden sülüs ve nesih yazıda icazet aldı. Mevlevîliğe müntesip olduğu bildirilen Mehmed Nazîf Efendi, 1201 Zilka’de ayının yirmisinde 3 Eylül 1787 yılında  vefat etti ve Üsküdar Mevlevîhânesindeki Dedeler Dairesi karşısında bulunan bir yerde defnedildi. Vefatına Müstakimzâde “intikâl-i hattât” terkibini tarih düşürdü (İbnülemin Mammûd Kemal Bey 1928: 391; Karatay 2008: 303).

Kendisinden bahseden en önemli kaynak olan Tuhfe-i Hattâtîn’de şair tabiatlı olarak bilinen Mehmed Nazîf Efendi’nin Nazîf mahlasıyla manzumeler kaleme aldığı bildirilse de şiirlerine örnek verilmemiştir.

Kaynakça

İbnülemin Mahmûd Kemâl Bey (hzl.) (1928). Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin,Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul: Devlet Matbaası.391.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şâirleri. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ORHAN KURTOĞLU
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 13.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YeriGörüntüle
2Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Doğum YeriGörüntüle
3HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724Doğum YeriGörüntüle
4NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Doğum YılıGörüntüle
5Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Doğum YılıGörüntüle
6HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724Doğum YılıGörüntüle
7NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Ölüm YılıGörüntüle
8Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Ölüm YılıGörüntüle
9HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724Ölüm YılıGörüntüle
10NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629MeslekGörüntüle
11Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942MeslekGörüntüle
12HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724MeslekGörüntüle
13NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NESÎBÎ, Seyyid Ahmed Nesîbî Efendid. ? - ö. 1629Madde AdıGörüntüle
17Ahmet Kemal Akünald. 30 Kasım 1873 - ö. 1942Madde AdıGörüntüle
18HASÎB, Uşşâkî-zâde Seyyid İbrahimd. Ocak 1664 - ö. 24 Haziran 1724Madde AdıGörüntüle