NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi

(d. ?/? - ö. 1214/6 Şubat 1800)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.

Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1078.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10340' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3348' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nazim-ishak-sunullah-efendizade' (length=31)
   'M_ADI' => string 'NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1214' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '6 Şubat 1800' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.</p> <p>Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.</p>' (length=343)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan nazim ishak efendi 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir' (length=286)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyya,</em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). </em>C. 5.&nbsp;İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.'... (length=653)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro 1078' (length=271)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi kadı nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman '... (length=589)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10340' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3348' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nazim-ishak-sunullah-efendizade' (length=31)
   'M_ADI' => string 'NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1214' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '6 Şubat 1800' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.</p> <p>Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.</p>' (length=343)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan nazim ishak efendi 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir' (length=286)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyya,</em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). </em>C. 5.&nbsp;İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.'... (length=653)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro 1078' (length=271)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi kadı nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman '... (length=589)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1800' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10340 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '6' (length=1)
   1 => string 'Şubat' (length=6)
   2 => string '1800' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1800' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10340' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3348' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nazim-ishak-sunullah-efendizade' (length=31)
   'M_ADI' => string 'NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1214' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '6 Şubat 1800' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.</p> <p>Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.</p>' (length=343)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan nazim ishak efendi 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir' (length=286)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyya,</em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). </em>C. 5.&nbsp;İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.'... (length=653)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro 1078' (length=271)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi kadı nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman '... (length=589)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10340 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '6' (length=1)
   1 => string 'Şubat' (length=6)
   2 => string '1800' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1800' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10340' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3348' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nazim-ishak-sunullah-efendizade' (length=31)
   'M_ADI' => string 'NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1214' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '6 Şubat 1800' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.</p> <p>Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.</p>' (length=343)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan nazim ishak efendi 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir' (length=286)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyya,</em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). </em>C. 5.&nbsp;İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.'... (length=653)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro 1078' (length=271)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi kadı nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman '... (length=589)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10340 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '6' (length=1)
   1 => string 'Şubat' (length=6)
   2 => string '1800' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1800' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10340' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3348' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nazim-ishak-sunullah-efendizade' (length=31)
   'M_ADI' => string 'NAZÎM, İshak (Sun’ullah Efendi-zâde) Efendi' (length=48)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' (length=51)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1214' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '6 Şubat 1800' (length=13)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Nazîm’in hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır. Meşhur kadılardan olan Nazîm İshak Efendi, 11 Ramazan 1214 / 6 Şubat 1800 yılında vefat etti. Bahariye’de medfundur.</p> <p>Gönül adamı olan Nazîm İshak Efendi şairliğiyle de tanınmıştır. Herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir.</p>' (length=343)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan nazim ishak efendi 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir' (length=286)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). <em>Mehmed Süreyya,</em> <em>Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). </em>C. 5.&nbsp;İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay. 1240.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.'... (length=653)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri ıı ankara bizim büro 1078' (length=271)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi kadı nazimin hayatı hakkında eldeki bilgiler yok denecek kadar azdır meşhur kadılardan olan 11 ramazan 1214 6 şubat 1800 yılında vefat etti bahariyede medfundur gönül adamı şairliğiyle de tanınmıştır herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir akbayar nuri hzl 1998 mehmed süreyya sicilli osmani yahud tezkirei meşahiri c 5 istanbul kültür bakanlığıtarih vakfı ortak yay 1240 kurnaz cemal ve mustafa tatcı 2001 nail tuman '... (length=589)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. yunus kaplan' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1184' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nazim ishak sunullah efendizade efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10340 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=189)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=4)
   0 => string '6' (length=1)
   1 => string 'Şubat' (length=6)
   2 => string '1800' (length=4)
   3 => string '' (length=0)
 'value' => string '1800' (length=4)