NECÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Necâ’nın hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 16. yüzyılda yazılmış olan Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nda Necâ’ya ait bir gazel bulunmaktadır. Pervâne Bey Nazire Mecmûası’nın 16. yüzyılda yazılmış olması göz önünde bulundurulduğunda, Necâ’nın da 16. yüzyıl şairlerinden olduğunu kabul etmek mümkündür. 

Kaynakça

Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.02.2015
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil giriftâr itme şâhum bend-ile zindânda

Böyle kânûn eyleme bu milket-i Osmân’da

Ben sana evvel melek didüm hatâsın bilmedüm

Sonra bildüm ki kerâmet var imiş insânda

Sencileyin bir cefâlu dünyâ duraldan dahı

Bencileyin bir cefâ-keş gelmedi devrânda

Gamzesi cân almada her dem-be-dem uşşâkdan

Eyle sanur ol meger kim cân biter bostânda

Ben Necâ kuluna rahm it ki merhâmet bulasın

Rahm idersen rahmet idem didi Hak Kur’ân’da

(Gıynaş, Kâmil Ali (hzl.) (2014). Pervâne Bey Mecmuası. C. 2. İstanbul: Akademik Kitaplar Yay. 384.)