NEDİFÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Nedifî’nin varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Nedifî'nin de 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Alimcan, âşığın Nedifî mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yolcu bir âdem ise

Bende peygamber ise

Kendisin Hak der ise

Dar ile berdarı bulur

 

Emir olanlar diline

Hükmedebilse eline

Doğru olanlar beline

Sardığı zünarı bulur

 

Sözlerimi dinle biraz

Dinlemezsen etme niyaz

Zahit eğer kılsa gayaz

Kıble-i dibarı bulur

 

Nedifî Harabiye inan

De bu falan de bu filan

Hakk’ı bilir arif olan

İşte bu esrarı bulur

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 241.