NEDÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nedîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Nedîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Nedîm-i Konevî” ibaresinden Nedîm’in Konyalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 40b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Nedîm-i Konevî

Dehrüñ şatıranc lu‘bına beñzer sâl ile mâhı

Kec-revlik ile ehl-i dile çekdirür âhı

 

Fil gibi rakîb geñ yakadan gûşe gözetdi

Baglandı göñül rûhı yetirdi yine râhı

 

At sürdi bu dil şâhını açmaza bırakdı

Gâyet de zebûn kıldı beni baht-ı siyâhı

 

Ferzend-i cihân rûhum alup şâha keş itdi

Leclâce de bu lu‘b ile yoldurdı giyâhı

 

Gam çekme Nedîm çarh ile hîç başa çıkılmaz

Mât itdi piyâdeyle felek gör nice şâhı

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 40b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675Doğum YeriGörüntüle
2SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Doğum YeriGörüntüle
4NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675Doğum YılıGörüntüle
5SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
6CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Doğum YılıGörüntüle
7NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675Ölüm YılıGörüntüle
8SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂLÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1675Madde AdıGörüntüle
14SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
15CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Madde AdıGörüntüle