NEDÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nedîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Nedîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Nedîm-i Konevî” ibaresinden Nedîm’in Konyalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 40b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Nedîm-i Konevî

Dehrüñ şatıranc lu‘bına beñzer sâl ile mâhı

Kec-revlik ile ehl-i dile çekdirür âhı

 

Fil gibi rakîb geñ yakadan gûşe gözetdi

Baglandı göñül rûhı yetirdi yine râhı

 

At sürdi bu dil şâhını açmaza bırakdı

Gâyet de zebûn kıldı beni baht-ı siyâhı

 

Ferzend-i cihân rûhum alup şâha keş itdi

Leclâce de bu lu‘b ile yoldurdı giyâhı

 

Gam çekme Nedîm çarh ile hîç başa çıkılmaz

Mât itdi piyâdeyle felek gör nice şâhı

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 40b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂŞİF, Mehmetd. 1874 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
3SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Doğum YeriGörüntüle
4MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Mehmetd. 1874 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
6SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Doğum YılıGörüntüle
7MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KÂŞİF, Mehmetd. 1874 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
9SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KÂŞİF, Mehmetd. 1874 - ö. 1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMEDd. 1877-1878 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KÂŞİF, Mehmetd. 1874 - ö. 1929Madde AdıGörüntüle
15SENÂYÎd. ? - ö. 1543-1544Madde AdıGörüntüle