NEDÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nedîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Nedîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Nedîm-i Konevî” ibaresinden Nedîm’in Konyalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 40b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Nedîm-i Konevî

Dehrüñ şatıranc lu‘bına beñzer sâl ile mâhı

Kec-revlik ile ehl-i dile çekdirür âhı

 

Fil gibi rakîb geñ yakadan gûşe gözetdi

Baglandı göñül rûhı yetirdi yine râhı

 

At sürdi bu dil şâhını açmaza bırakdı

Gâyet de zebûn kıldı beni baht-ı siyâhı

 

Ferzend-i cihân rûhum alup şâha keş itdi

Leclâce de bu lu‘b ile yoldurdı giyâhı

 

Gam çekme Nedîm çarh ile hîç başa çıkılmaz

Mât itdi piyâdeyle felek gör nice şâhı

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 40b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Erkan Kavaklıd. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
3Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Erkan Kavaklıd. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
6Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Erkan Kavaklıd. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Ölüm YılıGörüntüle
9Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Erkan Kavaklıd. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Erkan Kavaklıd. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Madde AdıGörüntüle
15Mevlüt Kapland. 20 Haziran 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle