NEŞETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Neşetî’nin varlığı, Vasfi Mahir Kocatürk’ün Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinde geçen şiirinden bilinmektedir. Neşetî’nin bu destanından anlaşıldığı üzere 19. yüzyılın birinci yarısında yaşamış ve donanmada bulunmuştur. Tespit edilen şiiri de Kocatürk’ün elinde bulunan bir cönkten alınmıştır. Neşetî’nin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Akdeniz üstüne sefer olanda

Donandı donanma çıktı ummana

Eş dost geldi helalleştik konuştuk

Cümlemiz sığındık gani Yezdana

 

Beşiktaş’tan kalktık Çanakkale’ye

Ferman geldi tayin olduk Mora’ya

Teslim olduk hep İbrahim Paşa’ya

Niyetimiz urmak Urum yabana

 

Darılmış şevketli Devlet-i Sahib

Küffar çok dayandı, bizlere galip

Okundu buyrultu, kuruldu tertip

Cümlemiz itaat ettik fermana

 

İngiliz de der ki; Düşme peşime

Kişinin ettiği gelir başına

Dinle nasihatı, gel git işine

Ben rice eyledim Mahmud Sultan’a

 

Neş’eti der: Ya Rab cud ile kerem!

Bu cengi dasitan etmeğe meram

Sene bin iki yüz kırk üçte tamam

Yazın bu tarihi, kalsın nişane! 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 302.