NEŞ'Î, Seyyid

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Safâyi ve Sâlim'in verdiği bilgiye göre, Neş'î Üsküdarlıdır ve Seyyid'dir. Şairliğinin yanında hoş sohbeti ve musiki alanındaki maharetiyle tanınmıştır (Çapan 2005: 681; İnce 2005: 665). Berberlikle geçimini sağlayan şairin Üsküdar’daki dükkânı zamanın şairlerinin toplanma yeri olmuştur. Musikide hayli mahareti olduğu söylenen şairin günümüze ulaşan herhangi bir bestesi yoktur. Vefat tarihi bilinmemektedir. Safâyi’nin, “berberlik san’atını zamîme-i kâr etmekle hâlâ Üsküdar’da dükkânı mecma'-ı zürefâdur” (ek iş olarak berberlik yapmakta ve hâlâ Üsküdar'daki dükkânı şairlerin toplanma yeri olmaktadır) demesine bakılırsa (Çapan 2005: 681); Safâyi’nin eserini tamamladığı 1720’den sonra vefat etmiş olmalıdır. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 

İnce, Adnan (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay. 

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 02.12.2013
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Pâre pâre cigerim turra-sıfat firkat ile

Eyledi cânıma te’sîr elem-i şiddet ile

Levh-i mahfûz-ı ezel böyle imiş çâre dilâ

Yüzünü yerlere sür eyle recâ hasret ile

Neş’iyâ âh-ı derûnunla siyâh oldı felek

Bu nedâmetle bu hasret yetişir mihnet ile

Sînemüz âzürdedir şimşîr-i cevr-i yârdan

Hasta-dil memlû-yı gamdır ta‘ne-i agyârdan

Çarh-ı dûn içre benim üftâde-i nâlende kâr

Kim niyâzım bülbülâ bir göncedir gülzârdan

Döne döne âsiyab-ı cevre düşdüm şimdi ben

Kendimi mahv eyledim tâ şöyle kim oldum dakîk

Fikr-i hattındır nigârâ dilde esrâr-ı nihân

Kim ruh-ı zibâna düşmiş fitne-i âhir zamân

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 681).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Doğum YeriGörüntüle
3FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Doğum YeriGörüntüle
4ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Doğum YılıGörüntüle
6FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Doğum YılıGörüntüle
7ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
9FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
11RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54MeslekGörüntüle
12FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79MeslekGörüntüle
13ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle
17RÂSİM, Fodlacı-zâde Ahmet Râsim Efendid. 1766-67 - ö. 1853-54Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎ, Üsküdarî Sadreddin-zâde/Kassam-zâde Feyzullah Feyzî Efendid. ? - ö. 1778-79Madde AdıGörüntüle