NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.

Kaynakça

Bağlı, E. (2006). "Nesîm". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana

Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana

 

Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel

Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 406.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10384' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3401' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nesim-salih-nesim-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1258' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1842' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti. </span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt"><em>Fatîn Tezkiresi</em>'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.</span></p>' (length=432)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır' (length=294)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nazm</strong></p> <p>Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana</p> <p>Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana</p> <p> </p> <p>Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel</p> <p>Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana</p> <p>(Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul. 406.)</p>' (length=318)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 406' (length=200)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bağlı, E. (2006). "Nesîm". <em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.</em> C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p><p><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mehmed Süreyya (1311).&nbsp;</span><em style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sicill-i Osmânî.</em><span style="color: rgb(119,'... (length=636)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bağlı e 2006 nesim türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi c vı ankara akm yay 592 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani ııı' (length=181)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi kadı asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır davud 1271 hatimetül�'... (length=662)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1012' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10384' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3401' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nesim-salih-nesim-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1258' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1842' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti. </span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt"><em>Fatîn Tezkiresi</em>'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.</span></p>' (length=432)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır' (length=294)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nazm</strong></p> <p>Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana</p> <p>Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana</p> <p> </p> <p>Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel</p> <p>Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana</p> <p>(Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul. 406.)</p>' (length=318)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 406' (length=200)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bağlı, E. (2006). "Nesîm". <em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.</em> C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p><p><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mehmed Süreyya (1311).&nbsp;</span><em style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sicill-i Osmânî.</em><span style="color: rgb(119,'... (length=636)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bağlı e 2006 nesim türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi c vı ankara akm yay 592 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani ııı' (length=181)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi kadı asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır davud 1271 hatimetül�'... (length=662)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1012' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1842' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10384 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1842' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1842' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10384' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3401' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nesim-salih-nesim-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1258' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1842' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti. </span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt"><em>Fatîn Tezkiresi</em>'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.</span></p>' (length=432)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır' (length=294)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nazm</strong></p> <p>Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana</p> <p>Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana</p> <p> </p> <p>Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel</p> <p>Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana</p> <p>(Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul. 406.)</p>' (length=318)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 406' (length=200)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bağlı, E. (2006). "Nesîm". <em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.</em> C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p><p><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mehmed Süreyya (1311).&nbsp;</span><em style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sicill-i Osmânî.</em><span style="color: rgb(119,'... (length=636)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bağlı e 2006 nesim türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi c vı ankara akm yay 592 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani ııı' (length=181)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi kadı asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır davud 1271 hatimetül�'... (length=662)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1012' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('kadı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10384 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1842' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1842' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10384' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3401' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nesim-salih-nesim-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1258' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1842' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti. </span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt"><em>Fatîn Tezkiresi</em>'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.</span></p>' (length=432)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır' (length=294)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nazm</strong></p> <p>Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana</p> <p>Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana</p> <p> </p> <p>Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel</p> <p>Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana</p> <p>(Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul. 406.)</p>' (length=318)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 406' (length=200)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bağlı, E. (2006). "Nesîm". <em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.</em> C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p><p><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mehmed Süreyya (1311).&nbsp;</span><em style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sicill-i Osmânî.</em><span style="color: rgb(119,'... (length=636)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bağlı e 2006 nesim türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi c vı ankara akm yay 592 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani ııı' (length=181)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi kadı asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır davud 1271 hatimetül�'... (length=662)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1012' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10384 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1842' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1842' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10384' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3401' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nesim-salih-nesim-efendi' (length=24)
   'M_ADI' => string 'NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi' (length=28)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi' (length=37)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1258' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1842' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Kadı' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'kadı' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt">Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti. </span></p> <p><span lang="EN-US" style="font-size: 11pt"><em>Fatîn Tezkiresi</em>'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.</span></p>' (length=432)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır' (length=294)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nazm</strong></p> <p>Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana</p> <p>Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana</p> <p> </p> <p>Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel</p> <p>Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana</p> <p>(Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul. 406.)</p>' (length=318)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul 406' (length=200)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bağlı, E. (2006). "Nesîm". <em>Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi.</em> C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.</p> <p>Fatîn Dâvud (1271). <em>Hâtimetü'l‑Eş‘âr.</em> İstanbul.</p><p><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Mehmed Süreyya (1311).&nbsp;</span><em style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sicill-i Osmânî.</em><span style="color: rgb(119,'... (length=636)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bağlı e 2006 nesim türk dünyası edebiyatçıları ansiklopedisi c vı ankara akm yay 592 fatin davud 1271 hatimetül‑eşar istanbul mehmed süreyya 1311 sicilli osmani ııı' (length=181)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nesim besim salih efendi divan şairi kadı asıl adı salihtir padişah imamı kırımlı ahmed kamili efendinin oğludur medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi galata ve bursa kadılıklarında bulundu 1258 1842 senesinde istanbulda vefat etti fatin tezkiresinde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır nazm çarhın hemişe tavrı kecendamdır bana devr eylemekde aksine eyyamdır ol lali yar u dilberi şirinime bedel hep kühsarı fürkat ü alamdır davud 1271 hatimetül�'... (length=662)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-28' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-03' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1012' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nesim besim salih efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10384 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=175)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1842' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1842' (length=4)