NESÎM/BESÎM, Sâlih Efendi

(d. ?/? - ö. 1258/1842)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sâlih'tir. Padişah imamı Kırımlı Ahmed Kâmilî Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra devlet hizmetine girdi. Galata ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1258/1842 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Fatîn Tezkiresi'nde şiirine örnek olarak iki beyit kayıtlıdır.

Kaynakça

Bağlı, E. (2006). "Nesîm". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VI. Ankara: AKM Yay. 592.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Çarhın hemîşe tavrı kec-endâmdır bana

Devr eylemekde aksine eyyâmdır bana

 

Ol la'l-i yâr u dilber-i şîrînime bedel

Hep kûhsâr-ı fürkat ü âlâmdır bana

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 406.)