NİKBETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Gubârî’nin “ Vasf-ı Hüdâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” (51. dörtlük) adlı şairnamesinde ismi geçmektedir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1981). Türk Folkloru .Kasım. 3 (28): sy. 

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 20.09.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler