NİYÂZÎ ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatına dair bir bilinenler Mehmet Nâil Tuman (Kurnaz vd. 2001: 1129)’ın, şairin Divan’ındaki bilgilerden ibarettir. Buna göre Çavuşbaşı Ahmet Âtıf Efendi’nin kâtipliğini yaptı. 1216/1801-02 yılında hayatta idi. 

Tek eseri, Âtıf Efendi Kütüphanesi 2114’te kayıtlı Dîvân'ıdır. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1129.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler