NÛRÎ, Nûrî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Enderunlu Nûrî Bey ya da Hazineli Nûrî Bey diye bilinir. Kanunî Sultan Süleyman devri şairlerindendir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Osmanlı Saray Tarihi, Tayyarzade Ata. 4.C. İstanbul: Kitapevi Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 19.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler


Beyit
Bu şâm tîre-i hasret irer mi encâma
Cemâlün ey ruh-ı hurşîd gösterür mi Hudâ
*
Sabr yokdur merdüm-ı âlemde yoksa rûzgâr
Kangı müşkildür ki tedrîc ile âsân itmedi

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. 1108.)


Mısra
Kulak âşık olur âh gözden evvel
*
Aldun metâ-ı aşkı belâlar mübâreki
*
Beyit
Ben ol gül-bûs-ı istihyâya îhâm-ı visâl itmem
Sitemler dâg-dârın lâle-hîz-i infi‘âl itmem

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Osmanlı Saray Tarihi, Tayyarzade Ata. 4.C. İstanbul: Kitapevi Yay. 210.)