NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan, tasavvuf
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.

Kaynakça

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 423.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.1109.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Nuri Mehmed Efendi (Şeyh)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 56. 

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2006). “Nûrî”. C. 6. Ankara: AKM Yay. 655-656.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 05.06.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh-i Tâm

Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd

Târîh-i Tâm

Vâhid-i asr emîn-i defter oldu

Târîh-i Tâm

Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede tûb gibi hayâta 

Târîh-i Mu‘cem

Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân

(Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 423).

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9961' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2920' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nuri-seyh-mehmed-nuri-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan, tasavvuf' (length=15)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.</p>' (length=476)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir şeyh mehmed nuri efendi olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir' (length=391)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Târîh-i Tâm</p> <p>Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Târîh-i Tâm</p> <p>Vâhid-i asr emîn-i defter oldu</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Tâm</strong></p> <p>Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede&nbsp;tûb gibi hayâta&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Mu‘cem</strong></p> <p>Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân</p> <p>(Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423).</p>' (length=464)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi hayata mucem hü dedi kaygusuz azimi darı cinan fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423' (length=216)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.II.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Bür'... (length=852)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423 kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 1109 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1990 nuri efendi şeyh 7 dergah 56 dünyası ortak edebiyatçıları 2006 nüri 6 akm 655656' (length=332)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi '... (length=843)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1175' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9961' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2920' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nuri-seyh-mehmed-nuri-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan, tasavvuf' (length=15)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.</p>' (length=476)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir şeyh mehmed nuri efendi olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir' (length=391)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Târîh-i Tâm</p> <p>Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Târîh-i Tâm</p> <p>Vâhid-i asr emîn-i defter oldu</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Tâm</strong></p> <p>Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede&nbsp;tûb gibi hayâta&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Mu‘cem</strong></p> <p>Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân</p> <p>(Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423).</p>' (length=464)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi hayata mucem hü dedi kaygusuz azimi darı cinan fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423' (length=216)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.II.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Bür'... (length=852)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423 kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 1109 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1990 nuri efendi şeyh 7 dergah 56 dünyası ortak edebiyatçıları 2006 nüri 6 akm 655656' (length=332)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi '... (length=843)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1175' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9961' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2920' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nuri-seyh-mehmed-nuri-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan, tasavvuf' (length=15)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.</p>' (length=476)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir şeyh mehmed nuri efendi olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir' (length=391)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Târîh-i Tâm</p> <p>Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Târîh-i Tâm</p> <p>Vâhid-i asr emîn-i defter oldu</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Tâm</strong></p> <p>Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede&nbsp;tûb gibi hayâta&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Mu‘cem</strong></p> <p>Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân</p> <p>(Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423).</p>' (length=464)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi hayata mucem hü dedi kaygusuz azimi darı cinan fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423' (length=216)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.II.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Bür'... (length=852)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423 kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 1109 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1990 nuri efendi şeyh 7 dergah 56 dünyası ortak edebiyatçıları 2006 nüri 6 akm 655656' (length=332)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi '... (length=843)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1175' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şeyh' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9961 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=145)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9961' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2920' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nuri-seyh-mehmed-nuri-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan, tasavvuf' (length=15)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.</p>' (length=476)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir şeyh mehmed nuri efendi olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir' (length=391)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Târîh-i Tâm</p> <p>Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Târîh-i Tâm</p> <p>Vâhid-i asr emîn-i defter oldu</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Tâm</strong></p> <p>Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede&nbsp;tûb gibi hayâta&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Mu‘cem</strong></p> <p>Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân</p> <p>(Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423).</p>' (length=464)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi hayata mucem hü dedi kaygusuz azimi darı cinan fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423' (length=216)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.II.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Bür'... (length=852)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423 kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 1109 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1990 nuri efendi şeyh 7 dergah 56 dünyası ortak edebiyatçıları 2006 nüri 6 akm 655656' (length=332)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi '... (length=843)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1175' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9961 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9961' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2920' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'nuri-seyh-mehmed-nuri-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'NÛRÎ, Şeyh Mehmed Nurî Efendi' (length=33)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' (length=39)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan, tasavvuf' (length=15)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Şeyh Mehmed Nurî Efendi olarak tanındı. Başmuhasebe kalemi serhalifelerinden Şeyh Mehmed Tayyib Efendi’nin oğludur. Sultan III. Selim devrinde (1789-1807), Aksaray’da Olanlar (Oğlanlar) Tekkesi’nde şeyhlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemektedir.</p> <p>Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatin (1271: 423), "bir mikdâr tevârih-i güzîdesi" olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir.</p>' (length=476)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir şeyh mehmed nuri efendi olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir' (length=391)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Târîh-i Tâm</p> <p>Tîbe-i tayyibeden oldu havâric matrûd</p> <p>&nbsp;</p> <p>Târîh-i Tâm</p> <p>Vâhid-i asr emîn-i defter oldu</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Tâm</strong></p> <p>Atıldı rûh-ı Helvâyî Dede&nbsp;tûb gibi hayâta&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Târîh-i Mu‘cem</strong></p> <p>Hû dedi Kaygusuz oldu âzim-i dâr-ı cinân</p> <p>(Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423).</p>' (length=464)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'tarihi tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi hayata mucem hü dedi kaygusuz azimi darı cinan fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423' (length=216)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Fatin Davud (1271). <em>Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr</em>. İstanbul. 423.</p> <p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmed Nâil Tuman,&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">Tuhfe-i Nâilî -&nbsp;</em><em style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em><span style="font-size: 0.8125rem;">C.II.&nbsp;</span><span style="font-size: 0.8125rem;">Ankara: Bizim Bür'... (length=852)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'fatin davud 1271 tezkirei hatimetüleşar istanbul 423 kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmed nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 1109 türk dili edebiyatı ansiklopedisi 1990 nuri efendi şeyh 7 dergah 56 dünyası ortak edebiyatçıları 2006 nüri 6 akm 655656' (length=332)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir olarak tanındı başmuhasebe kalemi serhalifelerinden tayyib efendinin oğludur sultan ııı selim devrinde 17891807 aksarayda olanlar oğlanlar tekkesinde şeyhlik yaptı vefat eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır fatin 1271 423 mikdar tevarihi güzidesi olduğunu söyleyerek dört tarih mısraını örnek vermektedir tam tibei tayyibeden oldu havaric matrüd vahidi asr emini defter atıldı rühı helvayi dede tüb gibi '... (length=843)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. BEYHAN KESİK' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. beyhan kesik' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-06-05' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-14' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1175' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('nuri şeyh mehmed efendi divan tasavvuf' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9961 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=176)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)