NUZÛLÎ, Nuzûlî-i Mostarî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nuzûlî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şairin varlığından Peşteli Hisâlî’nin (ö. 1651-52) 13. yüzyıldan 17. yüzyılın ilk yarısına kadarki çeşitli şairlerin matla beyitlerini derlediği Metâli’ü’n-nezâir’i sayesinde haberdar olunmaktadır. Bu mecmuada Nuzûlî’ye ait bir matla beyti kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva etmesi göz önünde bulundurulduğunda, Nuzûlî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Aynı zamanda şair hakkında kullanılan “Nuzûlî-i Mostarî” ibaresinden Mostarlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Bilge (2003). Hisâlî Hayatı Eserleri ve Metâli’ün-nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin)Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARŞ. GÖR. ZAHİDE EFE
Yayın Tarihi: 02.08.2021
Güncelleme Tarihi: 02.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Matla‘

Çekdi göñlüm cebr ile yine bugün bir bî-vefâ

Âh kim yazu imiş başumda bu derd ü belâ

(Kaya, Bilge (2003). Hisâlî Hayatı Eserleri ve Metâli’ün-nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme-Metin)Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 49).