ÖKSÜZ HASBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgiye ulaşılamayan Öksüz Hasbî hakkındaki tek bilgiye, Şükrü Elçin'in Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri adlı eserinden ulaşılmıştır. "Öksüz Hasbî'den" adlı başlıkla âşığın bir şiirini veren Elçin, âşık hakkında pek bilgi vermez. İsmail Habip'in şiirde geçen Varhan'ın fetih tarihi olan H. 1119 (M. 1707) tarihinden yola çıkarak âşığın 17. yüzyıl sonları ile 18. yüzyıl başlarında yaşadığına dair düşüncelerini aktarır (1988: 257). Öksüz Hasbî'nin ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Öksüz Hasbî'den

Öksüz Hasbî ider söyledim candan

Bin yüz on dokuzda feth oldu Varhan

 

Bizimle biledir evliyalar erenler

Yirmi dört ay küffâra göğüs gerenler

 

Sana müjde olsun ey aziz Sultan

Yedi kal'a düzer anılır Varhan

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz'de ve Cezayir'de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 257.