PERVÂNE HALVETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Onun ismine ve bir şiirine Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü 543 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası’nda (Kufacı 2016) rastlamaktayız. Gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16’lı hece ölçüsü tercih edilmiştir. Gazelde hece ölçüsünün kullanılması ve İlahî aşk terennüm edilmiş olması sebebiyle Pervâne Halvetî’yi tasavvufî bakış açısına sahip bir tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür. Mahlası dolayısıyla şairin Halvetî tarikatına intisap ettiği söylenebilir (Kufacı 2018: 575-576).

Kaynakça

Kufacı, Osman (2016). Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü 543 Numarada Kayıtlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin). Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Kufacı, Osman (2018). “Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum 543 Numaralı Şiir Mecmuasındaki Kaynaklarda Adı Geçmeyen Şairler Ve Şiirleri”. Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan. Ankara: YayınEvi. 557-578.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI
Yayın Tarihi: 27.07.2021
Güncelleme Tarihi: 27.07.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hocam senün ´âşıklarun dönerler hû diyü diyü

Hasretün odına yanup dönerler hû diyü diyü

 

Hûdur ´âşıklar dilinde gelmişdür Hakkun kavlinde

Melekler ´arşun havlinde dönerler hû diyü diyü

 

Miskînem bî-çâre kulam ebedî kullıkda kalam

´Arş ü kürsî levh ü kalem dönerler hû diyü diyü

 

Fetvâ viren müftî kâzî almamışlar ´aşkda[n] dadı

Yarın mahşerde sırât[dan] geçerler hû diyü diyü

 

Pervâne Halvetî bile kimi uslu kimi delü

Almış ´âşıkları bile dönerler hû diyü diyü (Kufacı 2016: 870).

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14491' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'pervane-halveti' (length=15)
   'M_ADI' => string 'PERVÂNE HALVETÎ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi
bir bilgi yer almamaktadır.&nbsp;</span><span ";mso-fareast-font-family:="" "="">Onun ismine ve bir �'... (length=1129)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'pervane halveti hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576' (length=476)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;tab-stops:2.0cm"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif""="">Gazel<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif";='... (length=6083)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazelhocam senün aşıklarundönerler hü diyü diyühasretün odına yanupdönerler hüdur aşıklar dilindegelmişdür hakkun kavlindemelekler arşun havlindedönerler miskinem biçare kulam ebedikullıkda kalamarş ü kürsi levh kalemdönerler fetva viren müfti kazialmamışlar aşkdan dadıyarın mahşerde sıratdangeçerler pervane halveti bile kimi uslu delüalmış aşıkları biledönerler kufacı 2016 870' (length=420)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:TimesNewRomanPSMT">Kufacı, Osman (2016). </span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
TimesNewRomanPS-ItalicMT">Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü
543 Numara'... (length=2216)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kufacı osman 2016 millet kütüphanesi ali emiri manzum eserler bölümü543 numarada kayıtlı şiir mecmuası incelememetin yayımlanmamış doktora tezi istanbulistanbul üniversitesi kufacıosman 2018 emirimanzum 543 numaralı mecmuasındaki kaynaklarda adı geçmeyen şairler veşiirleri bir devri kadim efendisi prof dr tahir üzgöre armağan ankara yayınevi 557578' (length=375)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576 gazelhocam senün aşıklaru'... (length=1234)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi osman kufacı' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '793' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '0' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14491' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'pervane-halveti' (length=15)
   'M_ADI' => string 'PERVÂNE HALVETÎ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi
bir bilgi yer almamaktadır.&nbsp;</span><span ";mso-fareast-font-family:="" "="">Onun ismine ve bir �'... (length=1129)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'pervane halveti hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576' (length=476)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;tab-stops:2.0cm"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif""="">Gazel<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif";='... (length=6083)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazelhocam senün aşıklarundönerler hü diyü diyühasretün odına yanupdönerler hüdur aşıklar dilindegelmişdür hakkun kavlindemelekler arşun havlindedönerler miskinem biçare kulam ebedikullıkda kalamarş ü kürsi levh kalemdönerler fetva viren müfti kazialmamışlar aşkdan dadıyarın mahşerde sıratdangeçerler pervane halveti bile kimi uslu delüalmış aşıkları biledönerler kufacı 2016 870' (length=420)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:TimesNewRomanPSMT">Kufacı, Osman (2016). </span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
TimesNewRomanPS-ItalicMT">Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü
543 Numara'... (length=2216)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kufacı osman 2016 millet kütüphanesi ali emiri manzum eserler bölümü543 numarada kayıtlı şiir mecmuası incelememetin yayımlanmamış doktora tezi istanbulistanbul üniversitesi kufacıosman 2018 emirimanzum 543 numaralı mecmuasındaki kaynaklarda adı geçmeyen şairler veşiirleri bir devri kadim efendisi prof dr tahir üzgöre armağan ankara yayınevi 557578' (length=375)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576 gazelhocam senün aşıklaru'... (length=1234)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi osman kufacı' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '793' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '0' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14491' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'pervane-halveti' (length=15)
   'M_ADI' => string 'PERVÂNE HALVETÎ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi
bir bilgi yer almamaktadır.&nbsp;</span><span ";mso-fareast-font-family:="" "="">Onun ismine ve bir �'... (length=1129)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'pervane halveti hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576' (length=476)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;tab-stops:2.0cm"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif""="">Gazel<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif";='... (length=6083)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazelhocam senün aşıklarundönerler hü diyü diyühasretün odına yanupdönerler hüdur aşıklar dilindegelmişdür hakkun kavlindemelekler arşun havlindedönerler miskinem biçare kulam ebedikullıkda kalamarş ü kürsi levh kalemdönerler fetva viren müfti kazialmamışlar aşkdan dadıyarın mahşerde sıratdangeçerler pervane halveti bile kimi uslu delüalmış aşıkları biledönerler kufacı 2016 870' (length=420)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:TimesNewRomanPSMT">Kufacı, Osman (2016). </span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
TimesNewRomanPS-ItalicMT">Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü
543 Numara'... (length=2216)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kufacı osman 2016 millet kütüphanesi ali emiri manzum eserler bölümü543 numarada kayıtlı şiir mecmuası incelememetin yayımlanmamış doktora tezi istanbulistanbul üniversitesi kufacıosman 2018 emirimanzum 543 numaralı mecmuasındaki kaynaklarda adı geçmeyen şairler veşiirleri bir devri kadim efendisi prof dr tahir üzgöre armağan ankara yayınevi 557578' (length=375)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576 gazelhocam senün aşıklaru'... (length=1234)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi osman kufacı' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '793' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '0' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 7 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14491 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14491' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'pervane-halveti' (length=15)
   'M_ADI' => string 'PERVÂNE HALVETÎ' (length=17)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi' (length=28)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Pervâne Halvetî hakkında tezkirelerde herhangi
bir bilgi yer almamaktadır.&nbsp;</span><span ";mso-fareast-font-family:="" "="">Onun ismine ve bir �'... (length=1129)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'pervane halveti hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke şairi olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576' (length=476)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;tab-stops:2.0cm"><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif""="">Gazel<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" arial","sans-serif";='... (length=6083)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazelhocam senün aşıklarundönerler hü diyü diyühasretün odına yanupdönerler hüdur aşıklar dilindegelmişdür hakkun kavlindemelekler arşun havlindedönerler miskinem biçare kulam ebedikullıkda kalamarş ü kürsi levh kalemdönerler fetva viren müfti kazialmamışlar aşkdan dadıyarın mahşerde sıratdangeçerler pervane halveti bile kimi uslu delüalmış aşıkları biledönerler kufacı 2016 870' (length=420)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:TimesNewRomanPSMT">Kufacı, Osman (2016). </span><i><span style="font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
TimesNewRomanPS-ItalicMT">Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum Eserler Bölümü
543 Numara'... (length=2216)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'kufacı osman 2016 millet kütüphanesi ali emiri manzum eserler bölümü543 numarada kayıtlı şiir mecmuası incelememetin yayımlanmamış doktora tezi istanbulistanbul üniversitesi kufacıosman 2018 emirimanzum 543 numaralı mecmuasındaki kaynaklarda adı geçmeyen şairler veşiirleri bir devri kadim efendisi prof dr tahir üzgöre armağan ankara yayınevi 557578' (length=375)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'pervane halveti divan şairi hakkında tezkirelerde herhangibir bilgi yer almamaktadır onun ismine ve bir şiirine rastlamaktayız gazel biçiminde kaleme alınmış şiirde 16lı heceölçüsü tercih edilmiştir gazelde hece ölçüsünün kullanılması ilahi aşkterennüm edilmiş olması sebebiyle halvetiyi tasavvufi bakış açısınasahip tekke olarak değerlendirmek mümkündür mahlası dolayısıylaşairin tarikatına intisap ettiği söylenebilir kufacı 2018 575576 gazelhocam senün aşıklaru'... (length=1234)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ OSMAN KUFACI' (length=31)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi osman kufacı' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-07-27' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '793' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '0' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('pervane halveti divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14491 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=166)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)