PEYKERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Peykerî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yer almaktadır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva etmesi göz önünde bulundurulduğunda Peykerî’nin bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. 

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 181b, 272b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Peykerî

Sögerek kılsañ eger bir dem yâd

Ola hep mürdelerüñ ruhı şâd

 

Beni ‘âlemlere rüsvâ itdüñ

Hey meded nâlelerümden feryâd

 

Leb-i şîrînüñe karşu cânâ

Alınur kand-i mükerrerden dâd

 

Ki senüñ kaddüñe kul olmuş iken

Geçinür sahn-ı çemende âzâd

 

Peykerî bendeñi ser-defter idüp

Añdur ey şâh cihânda bir âd

            (Mecmû’a-i Eş’âr. Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 272b).

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14423' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'peykeri' (length=7)
   'M_ADI' => string 'PEYKERÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Peykerî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yer
almaktadır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva
etmesi göz önünd'... (length=655)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=387)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:="" timesnewromanpsmt"="">Peykerî<o:p></o:p></span></b></p><p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;
font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Sögerek kılsañ eger bir dem yâd <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="text-align:justif'... (length=3338)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'peykerisögerek kılsan eger bir dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey meded nalelerümden feryad lebi şirinüne karşu cana alınur kandi mükerrerden dad ki senün kaddüne kul olmuş iken geçinür sahnı çemende azad peykeri bendeni serdefter idüp andurey şah cihanda ad mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi4962 vr 272b' (length=366)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i
Eş’âr.</span></i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">&nbsp;Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 181b,
272b.<o:p></o:p></span></p>' (length=398)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi 4962 vr 181b272b' (length=57)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir peykerisögerek kılsan eger dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey m'... (length=772)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '809' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14423' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'peykeri' (length=7)
   'M_ADI' => string 'PEYKERÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Peykerî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yer
almaktadır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva
etmesi göz önünd'... (length=655)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=387)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:="" timesnewromanpsmt"="">Peykerî<o:p></o:p></span></b></p><p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;
font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Sögerek kılsañ eger bir dem yâd <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="text-align:justif'... (length=3338)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'peykerisögerek kılsan eger bir dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey meded nalelerümden feryad lebi şirinüne karşu cana alınur kandi mükerrerden dad ki senün kaddüne kul olmuş iken geçinür sahnı çemende azad peykeri bendeni serdefter idüp andurey şah cihanda ad mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi4962 vr 272b' (length=366)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i
Eş’âr.</span></i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">&nbsp;Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 181b,
272b.<o:p></o:p></span></p>' (length=398)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi 4962 vr 181b272b' (length=57)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir peykerisögerek kılsan eger dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey m'... (length=772)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '809' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14423' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'peykeri' (length=7)
   'M_ADI' => string 'PEYKERÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Peykerî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yer
almaktadır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva
etmesi göz önünd'... (length=655)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=387)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:="" timesnewromanpsmt"="">Peykerî<o:p></o:p></span></b></p><p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;
font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Sögerek kılsañ eger bir dem yâd <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="text-align:justif'... (length=3338)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'peykerisögerek kılsan eger bir dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey meded nalelerümden feryad lebi şirinüne karşu cana alınur kandi mükerrerden dad ki senün kaddüne kul olmuş iken geçinür sahnı çemende azad peykeri bendeni serdefter idüp andurey şah cihanda ad mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi4962 vr 272b' (length=366)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i
Eş’âr.</span></i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">&nbsp;Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 181b,
272b.<o:p></o:p></span></p>' (length=398)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi 4962 vr 181b272b' (length=57)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir peykerisögerek kılsan eger dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey m'... (length=772)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '809' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14423 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '14423' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => null
   'M_TIPI' => null
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'peykeri' (length=7)
   'M_ADI' => string 'PEYKERÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi' (length=20)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => null
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><span style="font-family:"Times New Roman","serif"">Peykerî’nin hayatı hakkında
tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak
Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yer
almaktadır. Mezkûr mecmuanın en geç 17. yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtiva
etmesi göz önünd'... (length=655)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir' (length=387)
   'M_ESERLERI' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:="" timesnewromanpsmt"="">Peykerî<o:p></o:p></span></b></p><p class="Default" style="text-align:justify"><span style="font-size:11.0pt;
font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Sögerek kılsañ eger bir dem yâd <o:p></o:p></span></p><p class="Default" style="text-align:justif'... (length=3338)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'peykerisögerek kılsan eger bir dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey meded nalelerümden feryad lebi şirinüne karşu cana alınur kandi mükerrerden dad ki senün kaddüne kul olmuş iken geçinür sahnı çemende azad peykeri bendeni serdefter idüp andurey şah cihanda ad mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi4962 vr 272b' (length=366)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal"><i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">Mecmû’a-i
Eş’âr.</span></i><span style="font-family:" times="" new="" roman","serif""="">&nbsp;Nuruosmaniye Kütüphanesi 4962. vr. 181b,
272b.<o:p></o:p></span></p>' (length=398)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mecmüaieşar nuruosmaniye kütüphanesi 4962 vr 181b272b' (length=57)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'peykeri divan şairi peykerinin hayatı hakkındatezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ancaknuruosmaniye kütüphanesi 4962 numaralı mecmuada şaire ait iki manzume yeralmaktadır mezkür mecmuanın en geç 17 yüzyıl şairlerinin şiirlerini ihtivaetmesi göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde hayatta olduğu veyabu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir peykerisögerek kılsan eger dem yad ola hep mürdelerün ruhı şad beni alemlere rüsva itdün hey m'... (length=772)
   'M_YAZAR' => string 'Arş. Gör. Zahide Efe' (length=22)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'arş. gör. zahide efe' (length=22)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2021-05-08' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '809' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('peykeri divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 14423 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=158)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)