PİNHAN ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı, doğum ve ölüm yılları hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmayan şaire ait bir şiir örneği Turgut Koca'nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri isimli kitabında yer almaktadır.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 07.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Verdiğin ikrâra doğru gel yürü

Mansur olup darda tuttuğun eli bul

Bu yolun şâhıdır Muhammed Ali

Muhammed Ali'den kalan yolu bul

 

Hâl yolunun şahı Ali’dir Ali

Ârif olan kişi neylesin kali

Rehberim Muhammed, mürşidim Ali

Mürşide rehberde olan hâli bul

 

Muhammed Ali’dir taptığım tapu

Yıkılmaz Mevlâ’nın yaptığı yapu

Kırk sekiz bahçede on iki kapu

Eşiğinde coşkun akan seli bul

 

Sağımda Muhammed, solumda Ali

Nefsine uyarsan kalırsın geri

Eğer anlar isen durma gel beri

Aşkın deryasına inen gölü bul

 

Erenler sırrını verme araya

Gönül yıkılıp göçeyleme seraya

Var bir amel kazan Hak’ka yaraya

Arının arayıp gezdiği balı bul

 

Erenler meydânında kestiğim başlar

Cüş etti çeşmimden kan ile yaşlar

Doğru doğru gelin mü’min kardaşlar

Rehber destinden koktuğum gülü bul

 

Mansûr olup dâra geldiğim zaman

Zerrece kalbimde kalmadı güman

İkrâr verip îman aldığım zaman

Kemend ile bağladığın beli bul

 

Mü’min olan biribirin bulunca

Verdiği ikrarda doğru durunca

Âdem Safî dünyâ bünyad olunca

Nuh’un teknesine inen kulu bul

 

Pinhan Abdal benim kestim kurbanı

Muhammed Ali’den aldım meydânı

Kırklarda bîçâre Veyselkaranî

Muhammed gönlüne gir de Ali bul

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 895-896.