PİNHANÎ

(d. ?/? - ö. ?/1856)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Pinhanî'nin hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Sivas Valisi Feyzullah Paşa'nın köleleri tarafından öldürülmesini konu alan şiirinden Sivas ve çevresinde yaşadığı tahmin edilir. Kaynaklar, yaklaşık 1856 yılında Pinhanî'nin hayatını kaybettiğini öne sürerler.

Kaynakça

Çelik, Ali (2008.) Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM GÜMÜŞ
Yayın Tarihi: 03.03.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Ezelde yazılmış takdir-i Hudâ
Şirin canımızdan ettiler cüdâ
Eş ile dost ile kılmadın veda

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Sabah ile kuşluk vakti arası
İki kılıç, topuz, kama yarası
Gayrı yoktur kurtulmanın çâresi

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Miralay Bey gelsin baksın halime
Kanımı koymasın bu dört zalime
Kem haberim göndersinler şâhıma

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Kethüda Bey feryad eyleme boşa
Bu firkat çıkmıştır dağ ile taşa
Güç ölüme gitti Feyzullah Paşa

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Kani padişahım vezirin n'oldu
Bu bâğ-ı fenada bir gülün soldu
Cennet-i alâda makamın buldu

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Nâm-ı vezâretim oldu nâ-bedîd
Pâdişahım olsun ömrünüz mezîd
Dört kâfir elinden olmuşum şehîd

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Yaralandı vücud kanlarım akar
Ağalarım gelmiş mevtama bakar
Ehl-i iman olan ciğer yakar

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Ben de vezir oldum asla gülmedim
Genç yaşımda ne hâl oldum bilmedim
Serim verdim asla sırrım vermedim

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Gafildim aşıma ağu kattılar
Sarayın içinde mezad ettiler
Cümle eşyalarım anda sattılar

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Yatarken üstüme gafil geldiler
Rahmetmeyip şirin cana kıydılar
Garib ağalarım öksüz koydular

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Ahvalim arz edin ol âdil Hân'a
Bakın neler geldi bu tatlı cana
Maceramız kaldı ulu divana

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

 

Pinhânî bağrında gonca gül olsun
Feryad ü âh eden şol bülbül olsun
Sana kasdedenler sararsın solsun

 

Halimi arz edin nazlı Hünkâr'a
Âhımı koymasın dört zulümkâra

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay. 234-235.