RÂ'Î, Derviş Mustafa Râ'î Efendi

(d. ?/? - ö. ?/3. Murat Devrinde Hayatta)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda Derviş Mustafa Râ’î olarak geçmektedir. Çoban Dede denilmekle meşhurdur. Karahisarlı’dır (Tuman 2001: 317). Tuhfe-i Nâilî, Mecelletü'n-Nisâb ve Bağçe-i Safâ-endûz tezkirelerinde Mevlevî olduğu belirtilmiştir. Yazdığı ve şerh ettiği “Kasîde-i nazîde-i Türkiyye” isimli bir kasideyi 3. Murad’a sunmuştur (Oğraş 2001: 126).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (Hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zâde Süleyman Sa'adeddin Efendi (2000). Mecelletü'n-Nisâb Tıpkıbasım. Ankara: KB Yay. 

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safȃ-Endȗz’u, İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 29.06.2015].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET UĞUR
Yayın Tarihi: 06.01.2016
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler