RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa

(d. ?/? - ö. 1309/1891)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.

Eserleri şunlardır:

1. Kubbe-i Semâya Bir Nazar: Bursa'da 1307/1890 senesinde 128 sayfa hâlinde basıldı. Küçük oğlu Sa'îd Bey namına yazılan bu eser kozmografyanın şer-i şerîfe tatbikini ve diğer bazı meseleleri anlatmaktadır. Osmanlı Müellifleri'ne göre astronomi ve kozmografya ile meşgul olanlar için son derece faydalı bir eserdir. Eser meşhur Gâzi Ahmed Muhtâr Paşa'nın bir takriziyle basılmıştır (Bursalı Mehmed Tâhir 1341: 61).

2. Târîh-i Kadîm-i Mısriyyyîn ve Âsâr-ı Bedâyi'-i Akdemîn: Ahmed Kemâl'den çeviri çok değerli bir eserdir. Bursa'da 1307/1890 senesinde 598 sayfa hâlinde basılmıştır. Mısır tarihi ile ilgili önemli bilgiler ihtiva etmektedir

3. Târîh-i Yemen ve San'a: 1091/1860-1291/1874 yılları arasındaki Yemen'in tarihi durumunu, bu arada meydana gelen olayları ve fetihleri anlatan çok önemli bir eserdir. İstanbul'da 1291/1874 yılında iki cilt hâlinde basılmıştır. Birinci cilt 338, ikinci cilt 380 sayfadır.

4. Tercüme-i Nesâyih-i Abdullâh-ı Ensârî: Osmanlı Müellifleri'ne göre (Bursalı Mehmed Tahir 1341: 61) Râşid Paşa'nın böyle bir eseri de vardır. Özege Kataloğu'nda bu esere rastlanılamamıştır, yazma hâlinde kalmış olmalıdır.

Yine Osmanlı Müellifleri'ne göre ilm-i fıkha dair basılmamış bir değerli eseri olduğu rivayet edilmektedir (Bursalı Mehmed Tahir 1341: 61).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1341). Osmanlı Müellifleri. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11987' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5209' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-pasa-ferik-haci-rasid-ahmed' (length=33)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' (length=52)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve nasir' (length=21)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1309' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1891' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Devlet Adamı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'devlet adamı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.</p> <p>Eserleri şunlardır:</p> <p><strong>1. </strong><em>Kubbe'... (length=2042)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ferik hacı raşid ahmed paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih ve astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 sayfa halinde basıldı bey namına yaz�'... (length=1282)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bursalı Mehmed Tahir (1341). <em>Osmanlı Müellifleri.</em> C. III. İstanbul.</p>' (length=87)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bursalı mehmed tahir 1341 osmanlı müellifleri c ııı istanbul' (length=66)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir devlet adamı asıl adı paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 s'... (length=1352)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1350' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11987' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5209' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-pasa-ferik-haci-rasid-ahmed' (length=33)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' (length=52)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve nasir' (length=21)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1309' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1891' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Devlet Adamı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'devlet adamı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.</p> <p>Eserleri şunlardır:</p> <p><strong>1. </strong><em>Kubbe'... (length=2042)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ferik hacı raşid ahmed paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih ve astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 sayfa halinde basıldı bey namına yaz�'... (length=1282)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bursalı Mehmed Tahir (1341). <em>Osmanlı Müellifleri.</em> C. III. İstanbul.</p>' (length=87)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bursalı mehmed tahir 1341 osmanlı müellifleri c ııı istanbul' (length=66)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir devlet adamı asıl adı paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 s'... (length=1352)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1350' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1891' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11987 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1891' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1891' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11987' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5209' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-pasa-ferik-haci-rasid-ahmed' (length=33)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' (length=52)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve nasir' (length=21)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1309' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1891' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Devlet Adamı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'devlet adamı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.</p> <p>Eserleri şunlardır:</p> <p><strong>1. </strong><em>Kubbe'... (length=2042)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ferik hacı raşid ahmed paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih ve astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 sayfa halinde basıldı bey namına yaz�'... (length=1282)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bursalı Mehmed Tahir (1341). <em>Osmanlı Müellifleri.</em> C. III. İstanbul.</p>' (length=87)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bursalı mehmed tahir 1341 osmanlı müellifleri c ııı istanbul' (length=66)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir devlet adamı asıl adı paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 s'... (length=1352)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1350' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('devlet adamı' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11987 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=154)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1891' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1891' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11987' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5209' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-pasa-ferik-haci-rasid-ahmed' (length=33)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' (length=52)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve nasir' (length=21)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1309' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1891' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Devlet Adamı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'devlet adamı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.</p> <p>Eserleri şunlardır:</p> <p><strong>1. </strong><em>Kubbe'... (length=2042)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ferik hacı raşid ahmed paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih ve astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 sayfa halinde basıldı bey namına yaz�'... (length=1282)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bursalı Mehmed Tahir (1341). <em>Osmanlı Müellifleri.</em> C. III. İstanbul.</p>' (length=87)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bursalı mehmed tahir 1341 osmanlı müellifleri c ııı istanbul' (length=66)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir devlet adamı asıl adı paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 s'... (length=1352)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1350' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11987 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1891' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1891' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11987' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '5209' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'rasid-pasa-ferik-haci-rasid-ahmed' (length=33)
   'M_ADI' => string 'RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa' (length=47)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' (length=52)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi ve nasir' (length=21)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1309' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1891' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Devlet Adamı' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'devlet adamı' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Asıl adı Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşa'dır. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Eserlerinde küçük oğlu Sa'îd Bey'e nisbetle Ebû Sa'îd imzasını da kullandı. Medrese öğrenimi gördü. Tarih ve astronomi ile meşgul oldu. Yemen valiliğine getirildi. Bu görevi sırasında Yemen'de 1680-1844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı. 1309/1891 senesinde ikamete memur edildiği Bandırma'da vefat etti.</p> <p>Eserleri şunlardır:</p> <p><strong>1. </strong><em>Kubbe'... (length=2042)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ferik hacı raşid ahmed paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih ve astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 sayfa halinde basıldı bey namına yaz�'... (length=1282)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Bursalı Mehmed Tahir (1341). <em>Osmanlı Müellifleri.</em> C. III. İstanbul.</p>' (length=87)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'bursalı mehmed tahir 1341 osmanlı müellifleri c ııı istanbul' (length=66)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir devlet adamı asıl adı paşadır şiirlerinde mahlasını kullandı eserlerinde küçük oğlu said beye nisbetle ebü imzasını da medrese öğrenimi gördü tarih astronomi ile meşgul oldu yemen valiliğine getirildi bu görevi sırasında yemende 16801844 yılları arasında geçen olaylara ait belgeleri topladı 1309 1891 senesinde ikamete memur edildiği bandırmada vefat etti eserleri şunlardır 1 kubbei semaya bir nazar bursada 1307 1890 128 s'... (length=1352)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-11-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-30' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1350' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('raşid paşa ferik hacı ahmed divan şairi ve nasir' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11987 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=190)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1891' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1891' (length=4)