RÂŞİD, Râşid Mehmed Rüstem Efendi, Sivaslı

(d. ?/? - ö. 1280/1863)
divan ve halk şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sivas'ta doğan Râşid'in doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Râşid Mehmed Rüstem Efendi'dir. Şiirlerinde Râşid mahlasını kullandı. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin halifelerinden Abdulfettâh Efendi'den el alarak Nakşıbendî tarikatına girdi. 1280/1863 senesinde Sivas'ta vefat etti ve orada defnedildi.

Râşid'in üç eseri bilinmektedir.

1. Esmâ-i Hüsnâ Şerhi: 1241/1825 yılında yazdığı bu eser Arapçadır ve yazma hâlindedir. Osmanlı Müellifleri'ne göre bu eserde her ism-i şerîfin şerhinin sonunda "hatt-ı ârif" ifadesiyle ârifâne sözler yer almaktadır (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 77).

2. Kitâb-ı Silsile-nâme: 1280/1863 senesinde taşbaskı olarak 79 sayfa hâlinde İstanbul'da yayımlanmıştır. Bir tarikatlar silsilesi olan bu eserde Peygamber ve dört halife övgüsünden sonra Ebûbekir ve Ali'den çıkan iki büyük kolla bütün tarikatları en ufak ayrıntısına varana kadar göstermiştir. Bu arada kâmil mürşidlerin doğum ve ölüm tarihleri de gösterilmiş, her tarikatın kurucusu halifeleriyle birlikte belirtilmiştir.

3. Salavât-ı Bedriye: Bedir savaşında bulunanların isimlerine ait bir risaledir. Bu risalede Bedir savaşında bulunanların ki bunlara Bedriyyûn denmektedir, sayısının 313 değil 415 olduğunu belirtmektedir. Ayrıca belirttiği bu 415 ismin her birinin başına bir salavât-ı şerîfe sonuna da bir dua eklemiştir. Eser yazma hâlindedir (Aşkun 1948: 183, 184).

Râşid'in yirmiden fazla risalesi olduğu söylenmektedir (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 77). Bir gazeli ile bir satrancı Vehbi Cem Aşkun'un Sivas Şairleri adlı eserinde yayımlandı.

Kaynakça

Aşkun, Vehbi Cem (1948). Sivas Şairleri. Sivas.

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Satranç

Erişdi bu / dil ü câna / niyâzın hoş / nevâlarla

Dil ü câna / hakîkatden / nidâ erdi / sadâlarla

Niyâzın hoş / nidâ erdi / bu cân içre / safâlarla

Nevâlarla / sadâlarla / safâlarla / atâlarla

Atâlarla / kerem geldi / erenlerden / bu rindâna

Kerem geldi / ezel bezmin / mey-i aşkı / bu mestâna

Erenlerden / mey-i aşkı / dolu ister / bu dîvâne

Bu rindâna / bu mestâna / bu dîvâne / edâlarla

Edâlarla / bu şeydâ dil / eder nâlân / ne firkatdir

Bu şeydâ dil / yanar nâra / güle karşu / ne hasretdir

Eder nâlân / güle karşu / gece gündüz / ne hayretdir

Ne firkatdir / ne hasretdir / ne hayretdir / sevdâlarla

Sevdâlarla / arar her dem / gedâ Râşid / o devrânı

Arar her dem / Hac'Ağa'nın / o eltâfı / o ihsânı

Gedâ Râşid / o eltâfı / niyâz eder / o seyrânı

O devrânı / o ihsânı / o seyrânı / alâlarla

(Aşkun, Vehbi Cem (1948). Sivas Şairleri. Sivas: Halkevi Yay. 182.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990Doğum YeriGörüntüle
2Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990Doğum YılıGörüntüle
5Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990Ölüm YılıGörüntüle
8Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990MeslekGörüntüle
11Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ RIZA, Ali Rıza Yalçınd. 1929 - ö. 23.05.1990Madde AdıGörüntüle
17Alim Yıldızd. 26 Haziran 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18PÎR SULTAN ABDALd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle