RECÂÎ, Recâî Baba

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

19. asrın son yarısında yaşadığı bilinen Bektaşi şairi Recâî Baba, Çanakkalelidir. Bir süre İstanbul’da oturdu. 1890 tarihinde Münir Baba için yazdığı iki hicviyesi elde bulunmaktadır. Mücerredlik aleyhine yazdığı bir manzume de Bektaşiler arasında hayli şöhret kazanmıştır. Üç şiiri S. N. Ergun’un, Bektaşî-Kızıkbaş-Alevî Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde yayımlanmıştır. Ayrıca Edib Harabî, Recâî Baba’nın bir gazelini tesdis etmiştir (TDEA 1990: 292; Ergun 1944: 304; Koca 1990: 592). Recâî Baba’nın ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Tespit edilen üç şiirinde Recâ ve Recâî mahlasını kullanan âşığın dili gayet süslü ve ağırdır. Arapça ve Farsça tamlamalara yer verdiği görülen şairin döneminde belli bir eğitimden geçtiği anlaşılmaktadır. 

 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. II. İstanbul: Kenan Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Recâî Baba, Çanakkaleli” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 292.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba

Anası babası laklak bülbül-i gûyâyâ bak

Dem urur her bir makamdan olunan dâvâyâ bak

 

Bî haber ef’al-i Hak’dan zât-ı sıfat esmâ nedir

Ehl-i tevhid tarikiyle ettiği gavgaya bak

 

Varmamış asla Hicaz’a hacc’ül-ekber sözleri

Bilmiyor sa’y ü tavafı yediği herzâya bak

 

Eylemiş nakş-ı müzeyyen tâc ile hırka giyüb

Câme-i irfânı giymiş ettiği ifşâya bak

 

Ey Recâî bahr-ı umman bilmeyen a’ma-yı sırf

Katre bir âb-ı derunda vak vak-ı kurbâya bak 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 592.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nurduran Dumand. 23 Kasım 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İsrafil Gülerd. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Arif Damard. 1925 - ö. 20 Ekim 2010Doğum YeriGörüntüle
4Nurduran Dumand. 23 Kasım 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İsrafil Gülerd. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Arif Damard. 1925 - ö. 20 Ekim 2010Doğum YılıGörüntüle
7Nurduran Dumand. 23 Kasım 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İsrafil Gülerd. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Arif Damard. 1925 - ö. 20 Ekim 2010Ölüm YılıGörüntüle
10Nurduran Dumand. 23 Kasım 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İsrafil Gülerd. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Arif Damard. 1925 - ö. 20 Ekim 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nurduran Dumand. 23 Kasım 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İsrafil Gülerd. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Arif Damard. 1925 - ö. 20 Ekim 2010Madde AdıGörüntüle