RE'FET, Mehmed Re'fet

(d. ?/? - ö. 1291/1874 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Re'fet'in asıl adı Mehmed Re'fet'tir. Hayatının diğer safhaları hakkında da bilgi yoktur. Vefat tarihi de bilinmemektedir. Bir eseri 1291/1874 tarihinde basıldığına göre bu tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır.

Şiirlerinden oluşan Mecmû'a-i Eş'âr-ı Ezhâr adlı eseri 35 sayfa hâlinde 1289/1872 tarihinde İstanbul'da basılmıştır. 1291/1874 yılında 14 sayfa olarak basılan Tercî-i Bend-i Şecâ'at-nâme-i Osmânî adlı eserin de ona ait olma ihtimali vardır.

Kaynakça

Velibeyoğlu, Veli Recai (1975). Örneklerle Basılı Bütün Şiir Kitapları Antolojisi. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler