RE'FETÎ, Abdullah Çelebi Seyrek-zâde

(d. ?/? - ö. 1057/1647-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Abdullah'tır. Seyrekzâde Âsım'ın kardeşi olup İstanbulludur. Öğrenimini tamamladığı 1057/1647-48 tarihinde 15 yaşındayken vefat etmiştir. Beliğ, vefat tarihini 1055/1645-46 olarak kaydetmiştir (Abdülkadiroğlu 1999: 102). Seyrekzâde Âsım, Tezkiresi'nde kardeşinden bahsederken "yâr-ı cânım, birâderim” ifadelerini kullanır (Coşkun 19855: 75). Dîvânı vardır (İpekten vd. 1988: 375). Seyrekzâde kardeşinin Dîvânı’ndan seçtiği şiirleri tezkiresine almıştır (Coşkun 19855: 75). Beliğ ise, Re'fetî'nin Mecmuası olduğunu belirtir (Abdülkadiroğlu 1999: 102).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri C.3. Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Dem-âdem mest isem tan eylemek eyyâm-ı hayretdür

Benüm nûş itdügüm hûn-ı cigerle câm-ı hayretdür

 

Mümkin mi gönül Kûh-kenün yirini yutmak

Bir kerre su’âl eyle de kûhsâr ne söyler

 

Ahvâlümi arz itmiş idüm ben o perîye

Gelsün görelüm bâd-ı hoş-âsâr ne söyler

 

Gülşende figân eylemede bülbülü gördüm

Bilmem ki ana gonca-i gülzâr ne söyler

 

Îd-i vuslatdan cüdâyuz lal-i dilber görmezüz

Rûze-dâr-ı mihnetüz biz şimdi sâgar görmezüz

(Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.75)

 

Şüküfte câ-be-câ gülşende sanma lâle degüldür

Akıtmış har-ı hasret eşk-i hûn-âlûd-ı bülbüldür

 

Geh velvele-ârâ-yı çemen-i bülbül-i zâruz

Yıllar gibi hasret-i bûy-ı gül ü hâruz

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 298)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Doğum YeriGörüntüle
3ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YeriGörüntüle
4Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Doğum YılıGörüntüle
6ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Doğum YılıGörüntüle
7Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Ölüm YılıGörüntüle
9ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Ölüm YılıGörüntüle
10Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Başar Başarırd. 08 Ocak 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14FÂ’İZ, Es'ad-zâde Seyyid Abdurrahim Fâ'iz Efendid. ? - ö. 29 Ocak 1726Madde AdıGörüntüle
15ITRÎ, Buhûrî-zâde Mustafad. 1633? - ö. 1711Madde AdıGörüntüle