RE'FETÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. Şevval 1110/Nisan 1699)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa olan Re'fetî, İstanbul'da doğdu. Düzenli bir eğitim gördüğü bilinmektedir. Hüsnühat ve inşadaki yeteneği dolayısıyla vezirlere divan kâtibi olarak tayin edilmiştir (Çapan 2005: 216). 1103/1691-92 yılında Vezir İsmail Paşa’ya tezkireci, ardından 1106/1694-95 yılında divan kâtibi olmuştur (Çapan 2005: 215; İnce 2005: 334-335). İsmail Paşa, Bağdat (İnce 2005: 334-335) veya Mısır valisi (Çapan 2005: 216) olduğunda, divan efendisi olarak yanında bulunmuş; Paşa, Acem’e kaçınca beraberinde gitmiş; İsmail Paşa’dan uzaklaşınca İstanbul’a geri dönmüştür. İstanbul'a dönüşünde divan hocalarına verilen "mevkûfâtî" mansıbına lâyık görülmüş (Çapan 2005: 216) ve bazı divan görevlerinde bulunmaya devam etmiştir. Vefat tarihi, Şevval 1110/ Nisan 1699'dur (İnce 2005: 334-335).

Kaynaklarda, Re'fetî'nin Dîvân tertip ettiği bildirilmesine rağmen, bugün için şairin Dîvânı elde değildir. Mısır “ceffar”ları ile mücadele eden İsmail Paşa’ya Refetiyye adlı eserini ithaf etmiştir (İnce 2005: 334-335). Safâyî Tezkiresi'nde bir de hicviyesi kayıtlıdır (Çapan 2005: 217). Devrinin şöhretli ve başarılı şairleri arasında gösterilir (İnce 2005: 334-335). 

 

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler

La'lün ne dem dehânuma ol sîm-ber verür

Tûtî-i cân-ı âşıka gûyâ cân verür

 

Kevser gibi şarâb-ı leb-i la'li var iken

İçmem o bâdeden ki bana derd-i ser verür

 

Etmem hayâl hatt-ı ruh u hâlin ey perî

Mir’ât-ı tab-ı sâfuma zîrâ keder verür

 

Var mı cihânda Re’fetî bâd-ı sabâ gibi

Zülfün meşâmme bûyunı şeb-tâ-seher verür 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 216)

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Doğum YeriGörüntüle
4ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
5HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Doğum YılıGörüntüle
7ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
8HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Ölüm YılıGörüntüle
10ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraMeslekGörüntüle
11HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946MeslekGörüntüle
13ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraMadde AdıGörüntüle
17HÂFIZ, Altuncu-zâde Hâfız Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Güzide Sabri Aygünd. 1886 - ö. 1946Madde AdıGörüntüle