REFÎK

(d. ?/? - ö. 1284/1867 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri ve doğum tarihi bilinmeyen Refîk'in hayatının diğer safhaları hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Elde bulunan tek eseri olan Dîvân'ındaki 1284/1867 tarihinde vefat eden Yedikuleli Perîşân Baba'nın vefatı için yazdığı bir tarih manzumesinden yola çıkarak 1248/1867 yılından sonra vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Dîvân'ı Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Bölümü No: 5234'tedir. Dîvân'da 3 kıt'a, 1 na't, 1 Hazret-i Ali medhiyesi, 1 muhammes, 5 tahmis, 1 manzum mektup, 3 terci'-i bend, 60 gazel, 1 şarkı, Farsça 63 beyit ve 2 kıt'a, Arapça 6 beyit bulunmaktadır (İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu 1967: 1023).

Kaynakça

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1967). C. IV. İstanbul. 1023.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler