REFÎK

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum yeri ve doğum tarihi, vefat yeri ve vefat tarihi hakkında ayrıca hayatının diğer safhaları konusunda kaynaklarda bilgi bulunmayan Refîk'in 1241/1825 yılında vefat eden Şeyhülislam Arab-zâde Ârif Efendi için yazdığı bir tarih manzumesinden (Ârif Hikmet: 31) yola çıkarak on dokuzuncu yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı. No: 789.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler