RIFKÎ, Abdullah Rıfkî Efendi

(d. ?/? - ö. Zilkade 1095/Ekim-Kasım 1684)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Abdullah Rıfkî Efendi. Bosnalı Kadı Bâlî Efendi'nin oğludur. Müderislik görevinde bulundu. Zilkade 1095/Ekim-Kasım 1684'te vefat etti.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 365.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 6.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler