RIZA, Ali

(d. ?/? - ö. ?/1908)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali olan âşık, şiirlerinde Rıza mahlasını kullanmıştır. Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili bir bilgi yoktur ancak 19. yüzyılın sonuna yetişen Rahvalı bir Bektaşi şairi olduğu belirtilmektedir (Koca 1990: 637). Arife Bacı’nın dayısıdır. Devlet memuru olan Rıza, 1908’de ölmüştür (Ergun 1956: 341). 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ehl-i diliz bizi dil dolandırır

Feleğin işine hile olur mu

Bizi gafletlerden aşk uyandırır

Bize bundan başka çile olur mu

 

Okuyup zikrettik biz yârın adın

Sundu ağzımıza lezzetin tadın

Biz bin yüz kırk beşin yedik tokadın

Bize bundan gayri sille olur mu

 

Baktımdı o câna nazar-ı Hak’la

Bu lâf ü güzaflar gelmezdi akla

Öğüt veren gelir tepesi takla

Bizi candan ayıran felâh bulur mu

 

Bu miheng-i aşka urdukta seni

Riya etmiş safdil diyerek beni

Tiğ-i bendle bağlı olunca beli

Girip de dûzaha acep yanar mı

 

Rıza bu esrârı sakla gönülden

Hak’tır bu sözlerim değildir güman

Tecelli göründü sana nigâhtan

Hiç ehli kemâle rağbet olur mu

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 341.