RIZA DEDE

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rıza Dede, Turgut Koca’nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri isimli kitabında “Kaçıncı Yüzyılda Yaşadığı Henüz Bilinmeyen Bektaşi Şairleri” arasında ismi geçmektedir. Burada yer alan nefesi onun güçlü bir Alevi-Bektaşi şairi olduğunu göstermektedir. "Rıza" mahlasını kullanır.

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Gürûh-ı Nâcî mezhepliyiz, Ne akıllı ne deliyiz

Baştan başa hep belliyiz, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Ne din vardır ne de îmân, Arşa çıkar âh ü efgân

Kimi mahbup kimi civân, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Hak dolusun için kanar, Tâbesabah semâ’ döner

Hak yoluna düşmüş yanar, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Nûş ederler Kızıl Deli, Kimisi de ak yazılı

Gîsuları sırma telli, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Sular gibi durmaz çağlar, Gâhi güler gâhi ağlar

Matem günü siyah bağlar, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Şah Edrıknî Seyenceli, Hep erenler dedi belî

Sema’ eden bendeleri, Şâh-ı Merdan köçekleri

 

Rıza Hak’ka doğru özü, Cân ü dilden söyler sözü

Biz biliriz pirimizi, Şâh-ı Merdan köçekleri

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Maarif Kütüphanesi ve Matbaası. 901.