RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1018/1609-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbullu olan Rûhî’nin hayatı hakkında kaynaklardaki bilgiler çok sınırlıdır. Mesleği yeniçerilik olan Ömer Rûhî Çelebi, 1018/1609-10 yılında vefat etti. Bursalı Haşîmî “Cân virüp oldı revân mülk-i bekâya Rûhî” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür.

Rûhî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Dirlerdi hatt-ı dilberi birgün gelür çıkar

Hep geldi çıkdı ey dil-i şeydâ didükleri

(Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 78b.)

xxx

Tîg-ı hecrün sînemi sad pâre kıldı gel yetiş

Sûzen-i müjgânunıla rişte-i zülfünle dik

(Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014]. 165.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
2HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YeriGörüntüle
3ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
4Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Doğum YılıGörüntüle
5HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YılıGörüntüle
6ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
7Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Ölüm YılıGörüntüle
8HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
10Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958MeslekGörüntüle
11HIZRÎd. ? - ö. 1547/48MeslekGörüntüle
12ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688MeslekGörüntüle
13Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Nurettin Artamd. 1900 - ö. 26 Ekim 1958Madde AdıGörüntüle
17HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle
18ABDÜLKERİM CELVETÎd. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle