RÛHÎ, Rûhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1168/1754-55)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküdar’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Rûhî’dir. Üsküdarî Rûhî Efendi olarak tanındı. 1168/1754-55 yılında vefat etti. Râmiz (Erdem 1994: 141)’e göre “âteş-pâre-tabî‘at şâ‘ir-i şîrîn-hareket”tir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 141)’de Sultan I. Mahmud’un cülusuna söylediği iki tarihi kayıtlıdır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1399.

Cunbur, Müjgân (2007). “Rûhî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 365.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 141.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  380.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1990). “Ruhî Efendi (Üsküdarlı)”. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 356.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Mübârek bâd tâc-ı dâver-i Sultân Mahmûdı

Dîger

Sitâyiş birle Rûhî eyledim tahrîr-i târîhin

Cemâlin zîb-i hatt zeyn eyledi Sultân Mahmûd’un

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 141.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Doğum YeriGörüntüle
3ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
4NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
5Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Doğum YılıGörüntüle
6ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
7NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
8Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Ölüm YılıGörüntüle
9ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
10NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NA’ÎM/MUKÎM, İsmâil Efendid. d. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
14Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Madde AdıGörüntüle
15ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle