RÛHî, Rûhuddîn Rûhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Rûhî Horasanlıdır (Tuman 2001: 382). Şeyh Ömer zamanında ölmüştür (Müstakîmzâde 2000: 236). Ancak kaynaklarda onun doğum ve ölüm tarihine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Nitekim Rûhî hakkındaki sınırlı sayıdaki bilgi de Mecelle ve Tuhfe-i Nâ’ilî’de verilenlerden ibarettir. Cüneyd-i Şîrâzî, 791/1397’de tamamladığı eserinde Şîrâz’da medfun kişilerden bahsetmektedir (Bilgin 1993: 125). Bu nokta göz önüne alınırsa Rûhî’nin 791/1397’den önce Şîrâz’da vefat ettiği tahmin edilebilir. Rûhî’nin ne edebî kişiliğine ne de eser yazdığına dair söz konusu kaynaklarda herhangi bir kayıt yoktur. Tuhfe-i Nâ’ilî’de kendisine yer verilmesi dolayısıyla şiir yazdığını, ancak bunların mecmualarda kaldığını ileri sürmek mümkündür.

Kaynakça

Bilgin, Orhan (1993). Cüneyd-i Şîrâzî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: TDV Yay. s.125.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîmzâde Süleymân Sadeddîn (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 15.12.2016
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TURANOĞLU, Mustafa Turanoğlud. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2YUSUF, Horasânîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAYEZÎD-I BİSTÂMÎd. 777 - ö. 850Doğum YeriGörüntüle
4TURANOĞLU, Mustafa Turanoğlud. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5YUSUF, Horasânîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAYEZÎD-I BİSTÂMÎd. 777 - ö. 850Doğum YılıGörüntüle
7TURANOĞLU, Mustafa Turanoğlud. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8YUSUF, Horasânîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAYEZÎD-I BİSTÂMÎd. 777 - ö. 850Ölüm YılıGörüntüle
10TURANOĞLU, Mustafa Turanoğlud. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YUSUF, Horasânîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BAYEZÎD-I BİSTÂMÎd. 777 - ö. 850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TURANOĞLU, Mustafa Turanoğlud. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14YUSUF, Horasânîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15BAYEZÎD-I BİSTÂMÎd. 777 - ö. 850Madde AdıGörüntüle