RÜŞDÎ, Mustafa Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. Rebiyülâhır 1135/Ocak-Şubat 1723)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzmir’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Rüşdî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Ebû Saîd-zâde Feyzullah Efendi’nin şeyhülislâmlığında Sultan Bayezid Medresesi iadesinden mülâzım oldu. Kırk akçelik medrese müderrisliğinden sonra İzmir civarındaki Mehmed Paşa Medresesi’ne ibtida-i haric itibarı ile müderris oldu. Daha sonra Kurşunlu Medresesi diye de bilinen Sultan Selim Medresesi’ne atandı. İzmir müftüsü oldu. Bu görevde iken Rebiyülâhır 1135/Ocak-Şubat 1723’te vefat etti. Bilgisiyle tanınan bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 740)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1407.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 125.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  341.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Öyküne şem‘-i rûy-ı nigâra aceb olmaz

Kim ortaya düşmüşde hayâ vü edeb olmaz

(ve lehû)

Etmeyen râz-ı dilin i‘lâm mânend-i sadef

Bir dür-i şehvârı eyler râm mânend-i sadef

Dâye-i nîsân lutf-ı yârdan mahrûm olur

Her ki dil-çâk olmaya mâdâm mânend-i sadef

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991Doğum YeriGörüntüle
2Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010Doğum YeriGörüntüle
3Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Doğum YeriGörüntüle
4Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991Doğum YılıGörüntüle
5Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010Doğum YılıGörüntüle
6Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Doğum YılıGörüntüle
7Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991Ölüm YılıGörüntüle
8Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010Ölüm YılıGörüntüle
9Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Ölüm YılıGörüntüle
10Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991MeslekGörüntüle
11Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010MeslekGörüntüle
12Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013MeslekGörüntüle
13Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rüstem Akınsud. 1911 - ö. 6 Haziran 1991Madde AdıGörüntüle
17Doğan Aksand. 1929 - ö. 13 Mayıs 2010Madde AdıGörüntüle
18Gürhan Tümerd. 15 Kasım 1944 - ö. 20 Eylül 2013Madde AdıGörüntüle