RÜŞDÎ, Mustafa Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. Rebiyülâhır 1135/Ocak-Şubat 1723)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İzmir’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Rüşdî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Ebû Saîd-zâde Feyzullah Efendi’nin şeyhülislâmlığında Sultan Bayezid Medresesi iadesinden mülâzım oldu. Kırk akçelik medrese müderrisliğinden sonra İzmir civarındaki Mehmed Paşa Medresesi’ne ibtida-i haric itibarı ile müderris oldu. Daha sonra Kurşunlu Medresesi diye de bilinen Sultan Selim Medresesi’ne atandı. İzmir müftüsü oldu. Bu görevde iken Rebiyülâhır 1135/Ocak-Şubat 1723’te vefat etti. Bilgisiyle tanınan bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Şeyhî Mehmed Efendi (Özcan 1989: 740)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1407.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 125.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay.  341.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.06.2014
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Öyküne şem‘-i rûy-ı nigâra aceb olmaz

Kim ortaya düşmüşde hayâ vü edeb olmaz

(ve lehû)

Etmeyen râz-ı dilin i‘lâm mânend-i sadef

Bir dür-i şehvârı eyler râm mânend-i sadef

Dâye-i nîsân lutf-ı yârdan mahrûm olur

Her ki dil-çâk olmaya mâdâm mânend-i sadef

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri-Vekâyiü’l-Fudalâ II-III. İstanbul: Çağrı Yay. 740.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Doğum YeriGörüntüle
2Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Doğum YılıGörüntüle
5Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Ölüm YılıGörüntüle
8Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981MeslekGörüntüle
11Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Seyfettin Tekdilekd. 1910 - ö. 1981Madde AdıGörüntüle
17Suphi Varımd. 03 Mayıs 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Serdar Özkand. 01 Ağustos 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle