SABÎH, Ali Ağa

(d. ?/? - ö. Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Valide Kethüdası olarak tanınmış meşhur Mehmed Paşa’nın hazinedârı Yusuf Ağa’nın oğludur.Asıl adı Ali’dir. Ali Ağa sanıyla tanındı. Mahlası Sabîh’tir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Genç yaşından itibaren iyi bir eğitim gördu. Devrin ünlü alimlerinden birinden mülâzım olduktan sonra divan kalemi kâtipliği yaptığı sırada, genç yaşta Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722’de öldü.

Yaşadığı asırda yazdığı şiirleriyle üne kavuşmuş bir şairdir (Erdem 1994: 181).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 181.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (hzl.) (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Kurnaz, C. ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Dîvan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. 2 C., Ankara: Bizim Büro Yay. I/ 549.

Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKÜ ÇETİNKAYA
Yayın Tarihi: 09.08.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gayrı göredim cilvede çâh-ı zekânında

Ben cilvedeyüm kâkül-i anber-şikeninde

Nâme-i himâyetde ser-â-ser de göreydik

Bir şem’-i fürûzendeyi dehr encümeninde

Gül-berg-i ruh-ı yâri temâşâya Sabîhin 

Her mû reh-i nezzâre-i dildir bu teninde

(Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YeriGörüntüle
4Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Doğum YılıGörüntüle
7Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Ölüm YılıGörüntüle
10Murathan Mungand. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45MeslekGörüntüle
13Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Murathan Mungand. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Gazanfer Eryükseld. 8 Eylül 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞÂKİR, Gümrükçü Hüseyin Paşa-zâde Hüseyin Şâkir Beyd. ? - ö. 1744-45Madde AdıGörüntüle