SABÎH, Ali Ağa

(d. ?/? - ö. Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Valide Kethüdası olarak tanınmış meşhur Mehmed Paşa’nın hazinedârı Yusuf Ağa’nın oğludur.Asıl adı Ali’dir. Ali Ağa sanıyla tanındı. Mahlası Sabîh’tir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Genç yaşından itibaren iyi bir eğitim gördu. Devrin ünlü alimlerinden birinden mülâzım olduktan sonra divan kalemi kâtipliği yaptığı sırada, genç yaşta Receb 1134/Nisan-Mayıs 1722’de öldü.

Yaşadığı asırda yazdığı şiirleriyle üne kavuşmuş bir şairdir (Erdem 1994: 181).

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 181.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (hzl.) (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.

Kurnaz, C. ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî Dîvan Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. 2 C., Ankara: Bizim Büro Yay. I/ 549.

Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKÜ ÇETİNKAYA
Yayın Tarihi: 09.08.2014
Güncelleme Tarihi: 16.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gayrı göredim cilvede çâh-ı zekânında

Ben cilvedeyüm kâkül-i anber-şikeninde

Nâme-i himâyetde ser-â-ser de göreydik

Bir şem’-i fürûzendeyi dehr encümeninde

Gül-berg-i ruh-ı yâri temâşâya Sabîhin 

Her mû reh-i nezzâre-i dildir bu teninde

(Özcan Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri: Vakâyi’u’l-Fuzalâ. İstanbul: Çağrı Yay. IV/741.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YeriGörüntüle
3ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Doğum YeriGörüntüle
4RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Doğum YılıGörüntüle
6ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Doğum YılıGörüntüle
7RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Ölüm YılıGörüntüle
9ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Ölüm YılıGörüntüle
10RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964MeslekGörüntüle
12ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633MeslekGörüntüle
13RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RİYAZÎ, Eyyühüm-zâde, İham-zâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Orhan Midhat Barbarosd. 1894 - ö. 27 Temmuz 1964Madde AdıGörüntüle
18ZUHÛRÎ, Kara Çelebi-zâde Mehmed Zuhûrî Efendid. 1562-63 - ö. 14 Haziran 1633Madde AdıGörüntüle