SABRİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Sabri mahlasını kullanan âşığın varlığı, Vasfi Mahir Kocatürk'ün Saz Şiiri Antolojisi ​adlı eserinden tespit edilebilmektedir. Kocatürk, Sabri’nin 17. yüzyıl sonlarında ve 18. yüzyılın birinci yarısında yaşadığını tahmin etmekle birlikte elinde bulunan, 18. yüzyıl ortalarında yazılmış bir mecmuada şiirlerinin bulunduğunu belirtmiştir (Kocatürk 1963: 205). 

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 16.12.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma 

Deli gönül, ne yanarsın derd ile,

Senin iştiyakın vasl-ı yâre mi?

Helâk eyler âhır seni derd ile,

Bivefadır, etmez, umma, yâr emi.

 

Elinden sem nuş ettiğim ağular,

Ölürsem ardımca yoktur bir ağlar.

Tabibinden cüda düşenler ağlar,

Şimden deri kimler sara yaremi?...

 

Yârim beni hasret ile yâr eder,

Gözüm yaşı bu sinemi nâr eder,

Bu derdime deva, yine yâr eder,

Unulmaz sinemde gayri yâr emi.

 

Yareliyim, bana yâr eli tabib,

Tabibim, koyma bu Sabri’yi garip!

Sen benimsin Huda ederse nasib,

………………. Benim yaremi.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 205.