SABÛHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Asıl adı Abdullah’tır. Karamanlıdır (Konya). Abdî-i Zarîf diye tanındı. Kanunî devri şairlerindendir. Mahlasını alış sebebini “Der-i meyhânede bulmış fütûhı / Kadeh-peymâ kuluñ ya‘ni Sabûhî” beytiyle zımnen açıklamıştır. Babası İran taraflarından Anadolu’ya gelen ailelerdendir. İstanbul kadısı iken vefat eden Hicrî mahlasıyla şiirler yazan Kara Çelebi’nin akrabasıdır. Medrese tahsilini bitirdikten sonra Kanunî Sulatan Süleyman’ın hocası Hayreddin Hoca’dan mülazım oldu. Kütahya ve Amasya’da müderrislik ve bazı Arap beldelerinde kadılık yaptı. Balbek kadısıyken öldü. Kaynaklarda ölüm tarihi zikredilmemektedir. Kâtibî mahlasıyla şiirler yazan Seydi Ali Çelebi ile çok yakın arkadaş idi. Öyle ki Âşık Çelebi’nin ifadesine göre nerede görev alırsa alsın sonunda dönüp geleceği yer “kardeşim” dediği Kâtibî’nin evi idi. Yine Âşık Çelebi, Konya’dan İstanbul’a gelen musikişinasların Sabûhî’nin sohbet ve işret meclislerine geldiklerini de ilginç bir not olarak kaydeder. Kanunî adına tertip edilmiş bir Divan’ı (Nüshası: Yapı ve Kredi Bankası kütüphanesi Nu. 15712) vardır. Âşık Çelebi müderrislik, kadılık gibi önemli görevlerde bulunan Sabûhî’nin sesi güzel, bir çok çalgıyı ustalıkla çalabilen, oldukça ünlü bir musikişinas olduğunu bildirmektedir. Yine Âşık Çelebi İstanbul’da “Zarîf” lakabıyla anılan dört kişiden bahsederek Sabûhî ve diğerlerinin vasıflarının uzun uzun anlatır. Hasan Çelebi’nin “Zerafet gereğidir diyerek şiire de vakit ayırmıştır.” tespiti dışında şair tezkirelerinde şiiri üzerinde değerlendirme bulunmamaktadır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 18, Pervâne Bey Mecmuası’nda 23 adet şiiri yer almaktadır.

Kaynakça

  

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-Eş’âr. Milli Kütüphane. Yz. A. 679. vr. 66a.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Köksal, M. Fatih (2007). “Sabûhî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 389.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nu. 406. vr. 23b, 79b, 82a.

Riyâzî, Riyâzü’ş-Şu’arâ, Süleymaniye Kütüphanesi. Es’ad Ef. Nu. 3871. vr. 69a.

“Sabûhî”(1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 389.

 Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Yaltkaya, Şerafettin ve Kilisli Rıfat Bilge (hzl.) (1971). Kâtip Çelebi, Keşf-el-Zunûn. İstanbul: MEB Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 28.10.2014
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Doğum YeriGörüntüle
2(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
3HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
4KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Doğum YılıGörüntüle
5(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
6HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Doğum YılıGörüntüle
7KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Ölüm YılıGörüntüle
8(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
9HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Ölüm YılıGörüntüle
10KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926MeslekGörüntüle
11(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904MeslekGörüntüle
12HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870MeslekGörüntüle
13KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KÜLAHÇIZÂDE MEHMET EFENDİd. ? - ö. 1926Madde AdıGörüntüle
17(DELİ) ÖMERd. 1835 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
18HASÎB DEDE, Neyzend. 1800 - ö. 1870Madde AdıGörüntüle